ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Year: 2558 26

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆที่โดดเด่นในจังหวัดและไม่ควรพลาด เช่น เมืองราชธานีเก่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศร

กิจกรรมล่องเรือท่องเที่ยวทางน้ำชมวิถีชีวิต

เขื่อนพระราม 6

คุ้มขุนแผน

งานประจำปีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

Related articles View All
Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จึงเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งโบราณวัตถุ โบราณสถาน เมืองโบราณ งานศิลปหัตกรรม ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ที่ผูกพ

Card image cap

Agro-tourism: Greens Travel in Thailand

There are many fascinating destinations across the length and breadth of Thailand. TAT has carefully chosen a number of exemplary destinations in the 5 regions of the country to present an expedient and diverse selection of agro-tourism experiences. ‘Agro

Card image cap

เพลินใจกับสวนผลไม้

ผลไม้เมืองจันทน์ กลายเป็นแบรนด์สร้างชื่อของจังหวัดจันทบุรี หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมผู้ประกอบการที่ให้บริการนักท่องเที่ยวประเภทสวนเกษตร และราชาและราชินีแห่งผลไม้ 5 ฃนิด ของจันทบุรี

Card image cap

กินปู ชิมปลา ปลูกป่า หาหอย สอยเหยี่ยว เที่ยวเล

อำเภอปะทิว มีลักษณะพื้นที่แบบเอนลาด มีภูเขาและที่ราบติดชายฝั่งทะเล มีชายหาด อ่าว และลำคลอง จึงเป็นพื้นที่หลบลมให้กับเรือประมง ส่งผลให้ชาวชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งประมงชายฝั่ง และเกษตรกรรม และด้วยความที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และช