ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรสาคร

Year: 2558 19

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมข้อมูลกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีที่น่าสนใจของจังหวัด
Related articles View All
Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดพะเยา

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา พื้นที่ทางวัฒนธรรมของอดีตแผ่นดินล้านนาในอดีต ซึ่งดูปูมหลังก็พอจะคาดเดาได้ว่าพะเยาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่คนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมล้านนา รวมถึงวัฒนธรรมแบบชาวไทยภูเขาจะได้เก็บเกี่ยวความปร

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้ จังหวัดพังงา

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดท่องเที่ยวภาคใต้ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ที่มีภูมิประเทศเป็นใจทำให้เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเลที่สมบูรณ์ มีทั้งเกาะแก่ง และชายหาด โดยเฉพาะหมู่เกาะสุรินทร์อันขึ้นชื่อ รวมถึงเป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบ

Card image cap

Thailand Shopping Guide: Outlet Shopping

When heading back to Bangkok, you can make a stop at one of several shopping outlets that are usually located along the highways. These outlets offer great products at discounted prices and are usually supplied directly by their factories. Dont miss this

Card image cap

Story

Each place has its own interesting background story. The definition of tourism to some travelers does not only cover eating, sleeping, and traveling to the utmost and take pretty selfies, but also gathering stories and experience, opening and widening the