70 เส้นทางตามรอยพระบาท

Year: 2559 77

PLAY
PDF (TH)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทเพื่อแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว ที่เราคนไทยควรไปเห็น ควรไปเรียนรู้ ควรไปสัมผัสด้วยตัวเอง เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ป
Related articles View All
Card image cap

Thailand Market Guide

Markets are a way of life in Thailand. There is at least one open vicinity at every hour of the day. As the clock strikes midnight, fresh flower markets are opening. As the sun rises, the product markets are already in full swing. Then, there are the day

Card image cap

Handcraft

Handcrafts are born out of creativity, with attention to detail meticulously paid to every step of the process. This results in products being made full of pride, to pass on the admirable culture and lifestyle worthy of conservation so that they are not l

Card image cap

I-San Coolinary Cool (EN)

A secret of I-San food is every single dish is made from the heart of the people by truly understanding their own culture and characteristic of each seasonal ingredient with the pride of their origin.