ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดหนองบัวลำภู

Year: 2558 38

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู ความน่าสนใจสำหรับคนที่ชื่นชอบตามรอยประวัติศาสตร์ เพราะมีแหล่งโบราณคดีสำคัญหลายแห่ง รวมถึงดินแดนพระอาริยะ สามารถเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่ขาว ณ พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร และพิพิธ

อย่าพลาดมางานเทศกาลเที่ยวหอยหินกินลำไยไหว้หลวงปู่ขาว จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม – ต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี ที่บริเวณร้านค้าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ ตำบลในนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

 

จุดชมทิวทัศน์หอสวรรค์ที่เป็นอีกสถานที่ ที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดหนองบัวลำภู ในอุทยานแห่งชาติภูเก้า- ภูพานคํา ฝั่งภูเก้า ห่างจากวัดพระพุทธบาทภูเก้าประมาณ๑ กิโลเมตร เป็นมุมที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่ราบจังหวัดหนองบัวลําภู อยู่ที่ตําบล นิคมพัฒนา อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู


Related articles View All
Card image cap

Halal Hotels and Restaurants in Thailand

Thailand has always been regarded as one of the worlds top destinations among visitors with its vast range of attractions, fascinating culture and beautiful natural topography to explore. In addition, it is in the nature of Thai people to embrace cultural

Card image cap

Check Book: 30 Places to Check in

Check Book เป็นการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และความนิยมในกระแสการเดินทางของคนรุ่นใหม่ เป็นสถานที่ที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ความทรงจำประสบการณ์ที่ดี ความประทับใจ และได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการท่องเที่ยว ซึ่งเ

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดท่องเที่ยวภาคใต้ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส เมืองสุดปลายด้ามขวานที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย จึงเป็นจุดผ่านแดนของนักท่องเที่ยวจากเพื่อบ้านเข้าสู่ไทย ความงดงามที่นักท่องเที่ยวสัมผัสได้ในจังหวัดนี้คือวิถีชุมชน โดย

Card image cap

การท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อพวกเราอย่างไร

หนังสือเล่มนี้ช่วยบอกความหมายของจุดมุ่งหมายการเดินทาง และทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้ถึงบทบาทที่เกิดขึ้น ความสำคัญทางด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่นอกเหนือจากเราจะได้ความความสุขในแบบฉบับของเราแล้ว ยังมีสิ่งไหนที่ได้จากการที่เราเลือกตัดสินใจท

Card image cap

กอดทะเล ท่องโลกใต้ทะเลและป่าชายเลนที่เกาะแสมสาร

เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ มีการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ได้เรียนรู้ มีชายหาดที่