ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดมุกดาหาร

Year: 2558 37

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งหากดูผังภูมิประเทศในเล่มก็พอจะมองเห็นภาพจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดไม่ได้ยาก มีอาณาเขตติดแม่น้ำโขง มีสะพานข้ามแม่น้ำโขง มีพื้นที่เป็นเขาสูง ซึ่งเป็นวนอุทยาน แน่นอนว่าต้องม

 

มุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีลำน้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน จึงทำให้มีการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาเชื่อมสัมพันธ์ ไทย - ลาว ขึ้นบริเวณลำน้ำโขงเป็นประจำทุกปีในช่วงออกพรรษา แต่ละหมู่บ้านจะส่งเรือเร็ว หรือเรือสวยงามเข้าร่วมประกวดและแข่งขันพร้อมทีมฝีพายจากแขวงสะหวันนะเขด (สุวรรณเขต) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี

 

Related articles View All
Card image cap

ข้าวคือชีวิต

ข้าวคือชีวิต “ข้าว” เป็นพืชที่คนไทยบริโภคเป็นอาหารหลักประจำวัน คนในสังคมไทยมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับข้าวตั้งแต่เกิดจนตาย จนอาจกล่าวได้ว่าข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญกับสังคมไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มาช้านาน ข้าว

Card image cap

เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าปักม้ง บ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

     ภูเขา คือ บ้านของม้งที่นี่คือชุมชนชาวม้งใหญ่ที่สุดในสยาม ยืนยันได้จากภาพหมู่บ้านหลายพันหลังคาเรือน ตั้งเรียงรายอยู่ในหุบเขาลุ่มแม่น้ำเข็กแห่งทิวเขาเพชรบูรณ์
     ก่อนที่ชาวม้งจะย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่นี่ บรรพบุรุษของชาวม้งมีบ้านเกิดเมืองนอนบนเท

Card image cap

9 เส้นทางประสบการณ์ยิ้มสู้

รวม 9 เส้นทางท่องเที่ยวที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ให้เปิดประสบการณ์ใหม่และเรียนรู้การใช้ีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

Card image cap

Enjoy Community-Gased Trips with DASTA Takhian Tia

Takhian Tia Cultural Site: Learning Center for Self-Sufficient Life They all say that what inspire most people come from the will of small people. Takhian Tia is one of them, stemmed from determination of Mrs. Wandee Prakobtham.

Card image cap

การต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

นักท่องเที่ยวต้องเรียนรู้มารยาท วัฒนธรรม ข้อห้าม และข้อควรทำเมื่อไปเยือนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้ว คนที่เป็นเจ้าบ้านก็เช่นกัน ที่จะต้องเรียนรู้การวิธีการต้อนรับให้ผู้มาเยือนมีความประทับใจและอบอุ่นใจยามที่มาเยือน