ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดมุกดาหาร

Year: 2558 217

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งหากดูผังภูมิประเทศในเล่มก็พอจะมองเห็นภาพจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดไม่ได้ยาก มีอาณาเขตติดแม่น้ำโขง มีสะพานข้ามแม่น้ำโขง มีพื้นที่เป็นเขาสูง ซึ่งเป็นวนอุทยาน แน่นอนว่าต้องม

 

มุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีลำน้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน จึงทำให้มีการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาเชื่อมสัมพันธ์ ไทย - ลาว ขึ้นบริเวณลำน้ำโขงเป็นประจำทุกปีในช่วงออกพรรษา แต่ละหมู่บ้านจะส่งเรือเร็ว หรือเรือสวยงามเข้าร่วมประกวดและแข่งขันพร้อมทีมฝีพายจากแขวงสะหวันนะเขด (สุวรรณเขต) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี

 

Related articles View All
Card image cap

Ban Bu Booklet

Famous for its Khan Long Hin or stone-polished bronze bawl production, Ban Bu is a community of artisans and expert smiths. Over the generations, artisans continue to preserve the traditional craftsmanship processes and their legacy. With its captivating

Card image cap

Product Briefing : ชวนเธอไปชมดาว 2021

Product Briefing : ชวนเธอไปชมดาว 2021

Card image cap

ชวนเธอไปชมดาว

ชวนเธอไปชมดาว

Card image cap

เส้นทางจักรยาน จ.ราชบุรี

ปั่นจักรยานชิล ๆ ท่ามกลางเมืองโบราณในแคว้นสุวรรณภูมิ โดยมีนครปฐมเป็นมหานครเรียกว่า ทวารวดี จากตำนานเล่าว่า นครปฐมนั้นเป็นเมืองหลักในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยตัวเมืองราชบุรีนั้นมีการย้ายที่ตั้งเมืองมาหลายสมัย จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2440 ได้ย้ายที่ตั้งมาที่ศาลา

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย เป็นอีกจังหวัดที่เรียกได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวสาธยายไม่หมดภายในหนึ่งหน้า และแยกไม่ออกว่าเด่นในเรื่องทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรมมากกว่ากัน เพราะฉะนั้นเชียงรายคือคำ