7 ชุมชนภูมิปัญญาวิถีไทย

Year: 2559 13

PLAY
PDF (TH)
เส้นทางท่องเที่ยวสีเขียวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ 7 ชุมชนภูมิปัญญาวิถีไทย ที่จะพานักท่องเที่ยวออกเดินทางไปสัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี รวมไปถึงเส้นทางตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน หรือเจ้าบ้านที่ใส่ใจใน

7 ชุมชน ภูมิปัญญาวิถีไทย อยากเล่าคุณค่าและภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่มากมาย แต่จะรวบรวมมาเพียง 7 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีคุณค่า ความหายและความแตกต่าง สืบทอดมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้ ชื่ชม และอนุรักษ์วิถีภูมิปัญญาไทยอันมีค่า

 

 

 

Related articles View All
Card image cap

Dream Wedding in Thailand, Experience the Fairytale of a Lifetime

Why choose Thailand as the destination for your wedding? The answer lies in the abundance and diversity of any given factor required to create the perfect wedding. From romantic settings to luxurious facilities and knowledgeable wedding organizers and cat

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดชลบุรี ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เกาะแก่ง และหาดทรายต่างๆ แต่รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งผจญภัยต่างๆ ให้เลือกทำกิจกรรม

Card image cap

The Holy Temples & Sacred Places in Thailand

Buddhism and Asian culture are becoming more attractive among travelers of other religions and cultures. Thailand has numerous temples and Buddhas relics worshipping sites all over the country. This book is, hence, appropriate for those who are interested

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าเป็นเมืองชาละวัน นอกจากถ้ำชาละวัน ก็ยังมีบึงสีไฟแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่สำคัญแห