ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดยโสธร

Year: 2558 263

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร จังหวัดใหม่ที่แยกตัวออกจากจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี 2515 พื้นที่ พื้นที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่มีความน่าสนใจในเชิงโบราณคดี มีพระธาตุสำคัญ อาทิ พระธาตุก่องข้าวน้อย โบราณสถานดงเมืองเตย แ

ยโสธรเป็นจังหวัดมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ยาวจากทิศเหนือลงทิศใต้ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นชุมชนโบราณ พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยวัฒนธรรมทวารวดีต่อเนื่องถึงสมัยรัตนโกสินทร์จากการค้นพบซากโบราณสถานหลายแห่งและโบราณวัตถุหลายชิ้น และเมื่อพูดถึงจังหวัดยโสธรแล้ว หลายคนคงนึกถึงงานหัตถกรรมพื้นบ้านอันโดดเด่น ได้แก่ หมอนขวานผ้าขิดและ งานประเพณีบุญบั้งไฟ หรือประเพณีบุญเดือนหก เป็นการจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอให้ฟ้าฝนตกตามฤดูกาล เป็นมรดกท้องถิ่นที่ตกทอดกันมายาวนาน เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

 

Related articles View All
Card image cap

Creative Tourism การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ในการเดินทางออกไปท่องเที่ยวแต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวอาจพบเจอและประทับใจกับเรื่องราวการเดินทางในครั้งนั้น แต่ไม่นานนัก ความทรงจำนั้นจะค่อย ๆ หายไปในความทรงจำ แต่ถ้าหากท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือที่เรียกว่า Creative Tourism คุณจะได้พบกับประสบการณ์การท่องเท

Card image cap

Thailand`s Fantastic Routes For Kids

Thailand’s Fantastic Routes for Kids is a book that highlights 10 family-friendly routes throughout Thailand, from the mountains in the North to the beaches in the South, with recommended highlights and activities for children age 4-14 years old, plus som

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนนทบุรี

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดนนทบุรี ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ที่เห็นข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวแล้วไม่อยากให้คุณพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะจังหวัดมีพร้อมทั้งวัดงามๆ ให้ชม และวัดที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจธรรมะเข้า

Card image cap

Thailand Tourism Awards 2021 Travel Guide

รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการ ที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยทั้ง 5 เส้นทาง เพื่อช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการ ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี

Card image cap

Golf & Sport 15 Routes for Sport Tourism in Thailand

Tourism Authority of Thailand (TAT) has been involved in the compiling for information related to Sport Tourism and has come up with a list of 125 entries spread across the country, encompassing land, water, and aerial sports as well as golf courses and f