การท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อพวกเราอย่างไร

Year: 2556 34

PLAY
PDF (TH)
หนังสือเล่มนี้ช่วยบอกความหมายของจุดมุ่งหมายการเดินทาง และทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้ถึงบทบาทที่เกิดขึ้น ความสำคัญทางด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่นอกเหนือจากเราจะได้ความความสุขในแบบฉบับของเราแล้ว ยังมีสิ่งไหนที่ได้จากการที่เราเลือกตัดสินใจท

ในขณะที่เงินตราของรักท่องเที่ยวแพร่สะพัดออกไป คุณรู้ไหมว่าเงินเหล่านั้นได้กระจายเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบะชุมชนในหลายช่องทางที่น่าประหลาดใจทีเดียว

 

Related articles View All
Card image cap

กอดทะเล ท่องโลกใต้ทะเลและป่าชายเลนที่เกาะแสมสาร

เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ มีการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ได้เรียนรู้ มีชายหาดที่

Card image cap

วิชา ๙ หน้า

ศาสตร์พระราชา หรือคำสอนของพระองค์ จึงเปรียบเสมือนวิชาของพ่อ ที่ช่วยพัฒนาให้คนไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน คือ ของขวัญ ล้ำค่า และกลายเป็น ตำราของแผ่นดินไทยตราบชั่วนิรันดร์

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดสกลนคร

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร ไล่เรียงรายชื่อแหล่งท่องเที่ยวในเล่มนี้แล้วก็ต้องบอกว่าสกลนครเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ครบเครื่อง ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างเทือกเขาภูพานอันสมบูรณ์ส่งผลให้มีแหล่งน้ำตกน้อยใหญ่ให้เท

Card image cap

ดูเหยี่ยวแดงดั้นลม แวะชมมหัศจรรย์ป่าชายเลน

จันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าเที่ยวป่าชมธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ เที่ยวน้ำตก เช่น ที่น้ำตกพลิ้ว น้ำตกเขาสอยดาว ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและเกาะแก่ง หรือแหล่งท่อง เที่ยวศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน รวมทั้งแหล่งท่องเที่