เกลือ ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน

Year: 2555 252

PLAY
PDF (TH)
คู่มือแหล่งเรียนรู้ เกลือ ขุมทรัพย์แห่งแผนดิน ในแง่ภาพลักษณ์สินค้าคุณภาพดีของแหล่งท่องเที่ยว ในมิติเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมโดยสะท้อนภูมิปัญญาผ่านวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่นำทรัพยากรมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐ์กิจด้านการท่องเที่ยว และเป็นของล้ำค่าข

คนจำนวนมากไม่รู้ว่าเกลือมี ดอกเกลือ หรือเกสรเกลือ เป็นเกลือเกรดเอ คุณภาพดีที่สุด ผลึกของดอกเกลือจะเป็นเกล็ดขาวใส่ก่อตัวอยู่บนผิวน้ำ  นอกจากใช้เพื่อการบริโภค รักษาโรค ถนอมอาหาร เกลือยังถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสำคัญหลายประเภทโดยเฉพาะเกลือแกงหรือเกลือสมุทร

 

Related articles View All
Card image cap

Get to Kalasin - Get to Experience Phu Thai

Happy in Kalasin, land of the Northeast culture, nice people and many interesting things to discover in this Province.

Card image cap

9 พิกัด ล่าทะเลหมอก เตรียมรับลมหนาว

แนะนำ 9 พิกัด ล่าทะเลหมอก ทั่วไทย เตรียมรับลมหนาว ชีวิตนี้ต้องไปให้ได้ !!!

Card image cap

นิเวศวิทยาท้องถิ่น บึงบอระเพ็ด

เป็นคู่มือที่สมบูรณ์สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ แหล่งนกน้ำ และพันธุ์ปลาสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย เนื้อหารวบรวมจากคำบอกเล่า การสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลทั้งทางวิทยาศาสตร์ และสังคมวิทยา แบ่งเป็นข้อมูลในส่วนของสภาพพื้นที่ ธรรมชาต