ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Year: 2558 50

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด และช่วงเวลาของเทศกาลประเพณีที่ศึกษา เฃ่น งานบุญคูนลาน งานบุญผะเหวด งานบุญข้าวจี่ ประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ส่วนข้อมูลใหม่แหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อ บึงเกลือ ทะเลอีสาน คืออะไ

ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่อยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน เป็นดินแดนอารยธรรมเก่าแก่มานานกว่า ๒๐๐ ปี ในนาม สาเกตนคร มีประตูเมือง ๑๑ ประตู เมืองขึ้น ๑๑ เมืองมีตำนานเมืองปรากฏสืบเนื่องและเกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนา มีประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงามที่ยังสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

 

 

หัตถกรรม ที่โดดเด่น คือ ผ้าสาเกต มาจากคำว่า สาเกตนคร ซึ่งเป็นชื่อเดิมของจังหวัดร้อยเอ็ด สีผ้า คือ สีของดอก อินทนิลบก ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ดอกพระราชทานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลายผ้า มีลวดลายจำเพาะที่ประกอบด้วย ๕ ลาย คือ ค้ำเภา หมี่หมากจับ หมี่โคมเจ็ด หมี่นาคน้อย และหมี่คองเอี้ย หรือคองเอื้อ ซึ่งเป็นลายโบราณ ลวดลายเหล่านี้ จะคั่นด้วยผ้าสีพื้นตามความเหมาะสม ชาวร้อยเอ็ดยึดถือประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิตของบุคคลตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย และยังปฏิบัติตามจารีตโบราณอีสานที่เรียกว่า ฮีตสิบสองคองสิบสี่ รวมถึงสืบทอดประเพณีที่สำคัญ เช่น งานบุญผะเหวด (บุญพระเวส) ร้อยเอ็ด งานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธ์ิชัย งานบุญคูนลาน สู่ขวัญข้าว อำเภอปทุมรัตต์ เป็นต้น

 

Related articles View All
Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดเลย

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จังหวัดที่มีส่วนผสมความโดดเด่นของพื้นที่ท่องเที่ยวแบบอีสานที่ครบรส มีวนอุทยาน น้ำตก ผาชมวิว ถ้ำ วัดป่า งานประเพณีผีตาโขน และไม่ควรพลาดกับกิจกรรทเที่ยวสวนองุ่นและชิมผลผลิตไวน์

Card image cap

Thailand Shopping Guide: Premium Shopping

Shopaholic Place After having established itself as a premier holiday destination, Thailand has also become the mecca for shopping in Southeast Asia. You can find various brand name outlets and shops selling all kinds of products in just one shopping com

Card image cap

9 เส้นทางประสบการณ์ยิ้มสู้

รวม 9 เส้นทางท่องเที่ยวที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ให้เปิดประสบการณ์ใหม่และเรียนรู้การใช้ีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

Card image cap

เส้นทางจักรยาน 12 เมืองต้องห้าม เลียบเมืองคอน นครทรงธรรม

หากจะมีเมืองใดครบถ้วนไปด้วยแหล่งธรรมชาติอย่างหาดทรายชายทะเลและผืนป่าอุดมสมบูรณ์ เมืองนั้นน่าจะเป็นนครศรีธรรมราช ขณะเดียวกัน การก่อเกิดเป็นบ้านเป็นเมืองก็มีมาอย่างยาวนาน ดังปรากฏหลักฐานอยู่ตามวัดโบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทำให้เรามองเห็นภาพอย่างรอบด้านว่า