นั่งสามล้อ ผ่อเมืองน่าน

Year: 2555 137

PLAY
PDF (TH)
ท่องเที่ยวทั่วไทยแสนสุขใจ ไปกับรถท้องถิ่น” ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกในรูปแบบ City Tour โดยใชพาหนะท้องถิ่น เช่น รถสามล้อถีบ รถตุ๊กตุ๊ก หรือ รถโดยสารสาธารณะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ขอ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศที่จะร่วมรับผิดชอบ และพร้อมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างอนาคตให้แก่การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เน้นให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมมือกันดูแลโลกใบนี้ร่วมกัน โดยการนำเอาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การบริการอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความปลอดภัย ความเป็นมิตรไมตรี การรักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง

Related articles View All
Card image cap

Travel & Weave at Kanchanaburi

Uncover the beauty of a hundred-colored loincloth, discover the story of rice and explore the Tha Muang old market community.

Card image cap

10 Wellness Vacation Trips

2021 Products and Services Executive Summary Report on the Implementation of Wellness Tourism Strategy

Card image cap

Thailand’s Best Gems & Jewelry Guide Book

Over the past twenty years, Thailand has evolved into an acknowledged regional center for trade in gems and jewelry by combining its renowned skills in production and design with cutting edge technology and internationally recognized testing facilities. T

Card image cap

เดินท่องล่องริมน้ำย่านกะตีจีน

ดินแดนสามศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม ชาวพุทธเรียกว่า กุฎี ชาวมุสลิมเรียกว่า กะดีร์ เป็นคำโบราณที่ใช้เรียกอาคารหรือศาสนสถาน จึงเรียกรวมๆ ว่า ย่านกะดีจีน ชุมชนกะดีจีนเก่าแก่กว่า 200 ปี หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตก สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงกอบกู้เอกราช และก่อตั้งกรุ

Card image cap

Mahout Training Camps

Training handbook on how to become a mahout for travel agents or tour operators to incorporate the service into their tour packages.