ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดศรีสะเกษ

Year: 2558 158

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่ถูกกล่าวถึงทุกครั้งเมื่อมีกรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหาร โบราณสถานสำคัญคือเกี่ยวเนื่องกับรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา จุดชมวิวผามออีแดงจึงเป็นจุดชมวิวที่สามา

จังหวัดศรีสะเกษ มีการค้นพบปราสาทหินมากกว่า ๑๖ แห่ง แสดงให้เห็นว่าที่นี่เป็นดินแดนที่เคยมีความสำคัญในสมัยวัฒนธรรมขอม ศิลปกรรมส่วนใหญ่ปรากฏในรูปของปราสาทขอม เช่น ปราสาทสระกำแพงน้อย สร้างขึ้น เพื่อเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู ต่อมาถูกดัดแปลงหรือก่อสร้างใหม่ ณ จุดเดิมให้กลายเป็น อโรคยศาล ปราสาทสระกำแพงใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู เป็นปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ ปราสาทพระวิหาร ตั้งอยู่บนยอดเขาพระวิหาร เทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย - กัมพูชา ในเขตจังหวัดเขาพระวิหารประเทศกัมพูชา ทางขึ้นสู่ตัวปราสาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

ปราสาทพระวิหารสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗ เพื่อใช้เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูไศวนิกาย ศิลปะขอมแบบบาปวนและนครวัด เป็นปราสาทหินในสมัวัฒนธรรมขอมที่มีขนาดใหญ่และสร้างบนภูมิประเทศอันโดดเด่นที่สุด นอกจากความใหญ่โต และตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่โดดเด่นแล้ว ส่วนต่างๆ ของปราสาท เช่น หน้าบัน ทับหลัง (แผ่นหินเหนือกรอบประตู) และซุ้มประตู ล้วนได้รับการแกะสลักอย่างงดงามวิจิตร

 

Related articles View All
Card image cap

เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. สุโขทัย

เมืองเก่าสุโขทัย ความรู้สึกแรก เมื่อได้รู้ว่า การท่องเที่ยวแบบ Slow Travel ต่อไปนี้ที่เมืองเก่าสุโขทัย คือภาพของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พื้นที่ๆ ใหญ่โตมาก กว้างมาก ภาพในจินตนาการจากที่เคยเห็นในรูปคือ ความยิ่งใหญ่อลังการ แต่ละวัดดูคล้ายกันหมด มีอิฐ อิฐ

Card image cap

เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. นครชุม

นครชุม เมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัย ปัจจุบันเป็นตำบลเล็กๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร เมืองเก่าแก่ที่มีศิลปวัฒนธรรมจนถูกยกให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นครชุมร่วมสมัยกันกับเมืองเก่าสุโขทัย ที่ได้สืบทอดและผสมผสานความเป็นอยู่ของคน มอญ คนลาว และคนพื้นที่ไว้ด้วย

Card image cap

เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี

เรียนรู้วิถีชีวิตไทยทรงดำ ที่เชื่อมโยงสู่วิถีผ้า ซึ่งมากด้วยแรงศรัทธาต่อประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของตน

Card image cap

เส้นทางจักรยาน 12 เมืองต้องห้าม ปั่นด้วยใจไปทะเลจันท์

สร้างสรรค์เส้นทางจักรยานดึงดูดนักปั่น ชื่นชมธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น โชว์ไฮไลต์ “ปั่นด้วยใจ ไปทะเลจันท์” เอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดใน 12 เมืองนี้มาจัดทำเส้นทางจักรยาน โดยผู้ปั่นจักรยานในเส้นทางเหล่านี้จะได้สัมผัสกับเสน่ห์ หรือเอกลักษณ์ของจังห

Card image cap

เส้นทางจักรยาน 12 เมืองต้องห้าม ปั่นไปเลย

ความยิ่งใหญ่งดงามในทุกฤดูกาลของแม่น้ำโขง ผสานเสน่ห์เรือนไม้สุดคลาสสิก ห้อมล้อมด้วยมิตรไมตรีจากผู้คน ทำให้อำเภอเล็กๆของจังหวัดเลยอย่างเชียงคานเต็มไปด้วยความรื่นรมย์ โดยเฉพาะยามเช้าอันสดใส มีความสุขไปเลยกับการขี่จักรยานทำความรู้จักชุมชน เคียงข้างวิวแม่น้ำโข