ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดศรีสะเกษ

Year: 2558 40

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่ถูกกล่าวถึงทุกครั้งเมื่อมีกรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหาร โบราณสถานสำคัญคือเกี่ยวเนื่องกับรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา จุดชมวิวผามออีแดงจึงเป็นจุดชมวิวที่สามา

จังหวัดศรีสะเกษ มีการค้นพบปราสาทหินมากกว่า ๑๖ แห่ง แสดงให้เห็นว่าที่นี่เป็นดินแดนที่เคยมีความสำคัญในสมัยวัฒนธรรมขอม ศิลปกรรมส่วนใหญ่ปรากฏในรูปของปราสาทขอม เช่น ปราสาทสระกำแพงน้อย สร้างขึ้น เพื่อเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู ต่อมาถูกดัดแปลงหรือก่อสร้างใหม่ ณ จุดเดิมให้กลายเป็น อโรคยศาล ปราสาทสระกำแพงใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู เป็นปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ ปราสาทพระวิหาร ตั้งอยู่บนยอดเขาพระวิหาร เทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย - กัมพูชา ในเขตจังหวัดเขาพระวิหารประเทศกัมพูชา ทางขึ้นสู่ตัวปราสาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

ปราสาทพระวิหารสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗ เพื่อใช้เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูไศวนิกาย ศิลปะขอมแบบบาปวนและนครวัด เป็นปราสาทหินในสมัวัฒนธรรมขอมที่มีขนาดใหญ่และสร้างบนภูมิประเทศอันโดดเด่นที่สุด นอกจากความใหญ่โต และตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่โดดเด่นแล้ว ส่วนต่างๆ ของปราสาท เช่น หน้าบัน ทับหลัง (แผ่นหินเหนือกรอบประตู) และซุ้มประตู ล้วนได้รับการแกะสลักอย่างงดงามวิจิตร

 

Related articles View All
Card image cap

AMAZING THAI RICE

Thailand, formerly know as siam, has as ideal place for rice growing since the old days until nowadays. Rice is life and reflects Thainess . The Thai way of life has been closely bound to rice and Thainess . For Thai, rice is not only important as th

Card image cap

One Day Trip เกาะไผ่ ชลบุรี

“เกาะไผ่” ชลบุรี Hidden Gem แห่งท้องทะเลตะวันออก น้ำใสกริ๊ง เหมือนเที่ยวทะเลใต้

Card image cap

Thailand’s Best Gems & Jewelry Guide Book

Over the past twenty years, Thailand has evolved into an acknowledged regional center for trade in gems and jewelry by combining its renowned skills in production and design with cutting edge technology and internationally recognized testing facilities. T

Card image cap

Handcraft

Handcrafts are born out of creativity, with attention to detail meticulously paid to every step of the process. This results in products being made full of pride, to pass on the admirable culture and lifestyle worthy of conservation so that they are not l