เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี

Year: 2559 31

PLAY
PDF (TH)
เรียนรู้วิถีชีวิตไทยทรงดำ ที่เชื่อมโยงสู่วิถีผ้า ซึ่งมากด้วยแรงศรัทธาต่อประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของตน

 

เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ออกเดินทางสัมผัสเส้นทางผ้าอันเก่าแก่ เปี่ยมด้วยเรื่องราวที่สอดคล้องกับชีวิตของชาวไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง ผู้สืบสานวิถีดั้งเดิมมาช้านานแห่งจังหวัดเพชรบุรีพร้อมเยี่ยมชมผ้าทอเขาเต่าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

วิถีการแต่งกาย สู่วิถีผ้า ศิลปะบนผืนผ้าของชาวไทยทรงดำ

ไทยทรงดำเป็นกลุ่มชนโบราณที่ทอผ้าใช้สอยเอง จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมา

 

 

พิพิธภัณฑ์ปานถนอม

คุณถนอม คงยิ้มละมัย หรือป้าถนอมปราชญ์ผู้สืบทอดวัฒนธรรมไทยทรงดำเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชาวไทยทรงดำ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้ในพิธีกรรมและวิถีชีวิตประจำวัน

 

 

 

อุทยานราชภักดิ์

ไม่ไกลจากศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ไทยในอดีต ๗ พระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเทิดทูนเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม

 

 

ปลูกป่า ปล่อยปู

กิจกรรมที่ผู้มาเยือนสามารถมีส่วนร่วมได้ คือ ปลูกต้นโกงกางและปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูม้า

 

 

เรียนรู้ ดูแลกายใจ ด้วยธรรมชาติ

นอกจากจะเป็นพื้นที่ไว้สำหรับปลูกป่าแล้ว ยังมีการรณรงค์ให้ทั้งเกษตรกรและประชาชนทั่วไปหันมาดูแลสุขภาพตนเอง จึงเกิดเป็นสวนนานาพฤกษสมุนไพรที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ให้ได้เรียนรู้ดูแลกายใจด้วยธรรมชาติทดลองทำ เช่น การทำยาหม่อง

Related articles View All
Card image cap

สบายดีวิถีน่าน

การได้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่มีบรรยากาศดี ๆ ธรรมชาติที่สวยงาม อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวน่านมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม และเป็นกันเอง พร้อมที่จะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือกับคนแปลกถิ่นอยู่ตลอดเวลา นอกจากอัธยาศัยที่ดีของชาวน่านแล้วยังมีเรื่องราวน่าประทับใจให้ได้อ

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดน่าน

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ที่ผ่านการคัดสรรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 ชมเมืองเก่าที่มีชีวิตที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่นท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติ

Card image cap

ดูทะเลหมอก ฟอกปอด ภูทับเบิก

ดูทะเลหมอก สูดอากาศดีฟอกปอด กลางไร่กะหล่ำปลีสีเขียว “ภูทับเบิก” หน้าฝนชุ่มฉ่ำแบบนี้ ดีต่อใจ

Card image cap

My Thailand Shopping Guide

This guide will take you into a wonderful shopping journey across the Kingdom, exploring every popular nook and must-visit spot. From handicraft villages in Chiang Mai to ultra-luxurious shopping malls in Bangkok, from local stores to high-end brands, eve

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดยโสธร

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร จังหวัดใหม่ที่แยกตัวออกจากจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี 2515 พื้นที่ พื้นที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่มีความน่าสนใจในเชิงโบราณคดี มีพระธาตุสำคัญ อาทิ พระธาตุก่องข้าวน้อย โบราณสถานดงเมืองเตย แ