เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลห้วยแร้ง จังหวัดตราด

Year: 2559 47

PLAY
PDF (TH)
ความสมบูรณ์ของชุมชนอันเกิดจากความสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นอย่างไร บ้านห้วยแร้ง จ.ตราด ซึ่งมีระบบนิเวศที่เรียกว่าคลอง 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ใครที่แวะเวียนไปที่บ้านห้วยแร้งเรียกได้ว่าอิ่ม

ล่องคลอง ท่องสวน บนเส้นทางป่าจาก สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่าย ณ ดินแดนสามน้ำอันอุดมสมบูรณ์ 

While cruising the canal and touring the orchards on the Atap Palm Trail, experience the simple way of life of the fertile Land of Three Waters.

 

ชื่อตำบล “ห้วยแร้ง” ตามคำบอกเล่าในตำนาน มาจากสมัยก่อนมีลำห้วยขนาดใหญ่ ในลำห้วยมีนกแร้งมาหากินจำนวนมาก จนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของนกแร้ง ในปัจจุบันเมื่อน้ำลดจะเห็นก้อนหินมีรูปร่างคล้ายนกแร้ง จึงเป็นชื่อ “ห้วยแร้ง” ในที่สุด ตำบลห้วยแร้งมีพื้นที่เชื่อมโยงกับลำคลอง ชุมชนอาศัยหากินอยู่กับคลองห้วยแร้งมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของคนทั้งตำบล และยังมีระบบนิเวศคลอง ๓ น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก คือน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม จึงเกิดเป็นความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะรากฝอยของต้นไคร้ย้อย หรือที่ชาวฝรั่งเศสเรียกเพี้ยนเป็นต้นครูซ ที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำต่างๆ ด้วยความหลากหลายนี้ ทำให้ผืนน้ำและผืนป่าของตำบลห้วยแร้งมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำไร่ ทำนา ทำสวนผลไม้ รวมไปถึงประมงพื้นบ้าน เช่น การจับกุ้ง จับปลา เป็นต้น

 

The name Huai Raeng originated from a legend reporting that vultures lived in the area, thus Huai RaengVulture Creek. It is one of the world’s most fertile areas nourished by three water ecosystems, freshwater, brackish, and salty, resulting in a rich biodiversity. The fibrous roots of the Khrai Yoi trees (called Cruz by the French) in particular provide a nursery for a vibrant marine environment. Huai Raeng is the main artery of the entire area.

 

 

ต่อมา มีนักวิจัยเล็งเห็นว่านอกจากตำบลห้วยแร้งจะมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่เหนียวแน่นและการจัดการทรัพยากรที่ดี จึงให้คำแนะนำแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนจนประสบความสำเร็จ และได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปี ๒๕๕๓ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบ ๑ ใน ๕ ชุมชนจากทั่วประเทศของ Communities Based Tourism (CBT)  

 

Huai Raeng was proposed for development as a sustainable community, and strong public participation and good management of resources has resulted in it earning the Kinnari Award of Outstanding Performance at Thailand Tourism Award 2010 and selection as one of the five models of community-based tourism.  

 

 

Related articles View All
Card image cap

เส้นทางย้อนอดีตเชียงแสน

เวียงเก่าเมืองโบราณเชียงแสน อดีตศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาในยุคแรกๆ มีเส้นทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เราจะเห็นร่องรอยได้จากวัดเก่าๆ อายุหลายร้อยปีตลอดเส้นทาง ในช่วงที่อากาศดีๆ อย่างนี้เราไปปั่นจักรยานศึกษาอดีตเมืองหิรัญนครเงินยาง อย่างช้าๆ กันดีกว่า กับเส้นท

Card image cap

Woman Journey นครศรีธรรมราช - พัทลุง

ด้วยความรุ่งเรือง มั่งคั่ง และมีอำนาจของอาณาจักรตามพรลิงค์ ที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีต จึงทำให้วันนี้ของนครศรีธรรมราชยังคงมี ร่องรอยอารยธรรมโบราณสั่งสมไว้อย่างมากมาย กลายเป็น เมืองที่รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมแตกต่างไปจากจังหวัดอื่น ๆ ใน ภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ความสง

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดราชบุรี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆที่โดดเด่นในจังหวัดและไม่ควรพลาดเช่น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ดูฝูงค้างคาวร้อยล้าน บ่อพุน้ำร้อนโป่ง อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ฟาร์มแกะสวนผึ้ง บ้านหอมเทียน