เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งกุดจอก จังหวัดชัยนาท

Year: 2559 49

PLAY
PDF (TH)
ทำความรู้จักและเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนลาวครั่ง ที่เคยมีถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาว จากนั้นจึงมีการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งทุกวันนี้วิถีชีวิตของพวกเขาก็ยังได้รับการสืบทอดมาถึงคนรุ่นหลัง ผ่านตัวอักษร ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีเกษตรกรรม และเ

ชาวลาวครั่ง ผู้รักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาด้วยแรงแห่งศรัทธา

Lao Khrang, Preservers and Perpetuators of Art, Culture, Tradition, and Religion

 

ชาวลาวครั่งคือคนลาวที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสภาพภูมิประเทศที่มีต้นฉำฉา (ต้นจามจุรี) อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งแมลงครั่งชอบมาอาศัยทำรังและแมลงชนิดนี้จะใช้งวงปากเจาะเพื่อดูดน้ำเลี้ยงของต้นไม้ ประเภทไม้เนื้อแข็ง และครั่งจะขับสารชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนยางหรือชันออกมาไว้ป้องกันตัวเองจากศัตรู ซึ่งสารที่ขับถ่ายออกมานี้เรียกว่า "ครั่งดิบ" มีสีแดงม่วง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ใช้สีในการย้อมผ้า ย้อมไหม ย้อมหนังสัตว์ และใช้เป็นส่วนผสมของยาสมุนไพร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ลาวครั่ง”

 

Residents of the Lao Khrang Kut Chok Community tell a story about themselves as descendents of ethnic Lao people who lived in the north of present day Lao People’s Democratic Republic. This area was full of rain trees in which a lot of khrang, lac insects, built their nests. These insects suck syrup from inside the trees to produce a thick, hard scarlet secretion known as sticklac. This has numerous uses: such as, in dyeing clothes, silk, and animal hide, and as an ingredient in herbal medicines. The residents believe that the name Lao Khrang comes from the insects.

 

ครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของชาวลาวครั่งกุดจอกเคยอาศัยอยู่ที่บ้านเขากระจิว ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ดินแดนแถบนั้นแห้งแล้ง จึงอพยพออกจากพื้นที่ เดินทางรอนแรมมาจนพบกับทำเลที่ตั้งใหม่ ณ ที่แห่งนี้ มีซากโบสถ์โบราณ มีกุด หรือบึงน้ำ เหมาะแก่การเพาะปลูก และในกุดนั้นมีจอกแหนมากมาย จึงตัดสินใจปลูกสร้างบ้านเรือนและอาศัยอยู่บริเวณบึงน้ำแห่งนี้ เป็นที่มาของชื่อ “บ้านกุดจอก” ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาทในปัจจุบัน ชุมชนลาวครั่งกุดจอกนี้มีจิตอันเหนียวแน่นในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของตนเอง ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย ดนตรีพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน และงานประเพณีต่างๆ  จึงได้มีการรวมตัวกันพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จนได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปี ๒๕๕๖ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

The ancestors of the Lao Khrang Kut Chok residents settled at Ban Khao Krachio, Ban Song Sub-district, U Thong District in Suphan Buri province, but the land was drought-stricken and farming was impossible. They decided to move on to a new location and came across their current site in Kut Chok Sub-district, Nong Mamong District in Chai Nat province. They found the ruins of an ancient temple and a marsh or kut covered with water lettuce called chok. They settled by the marsh, as it served their agricultural lifestyle well and named their new home Ban Kut Chok. The Lao Khrang Kut Chok Community is strong in the preservation of its customs, traditions, and culture in speech, dress, music, cuisine, and various festivals. The residents have developed the community as a cultural destination and earned the Award of Outstanding Performance in the Tourist Attractions category at the Thailand Tourism Awards 2013 from the Tourism Authority of Thailand (TAT).

 

Related articles View All
Card image cap

EXPERIENCE thailand AND More

Southeast Asia is the region of diversity and draws millions of travelers from around the world each year to experience its richness in culture, history, culinary arts, and natural beauty. Thailand, situated at the heart of ASEAN, is the natural gateway f

Card image cap

เส้นทางจักรยาน 12 เมืองต้องห้าม แม่กลองดั่งต้องมนตร์

ด้วยความที่มีแม่น้ำไหลผ่านทั้ง ๓ อำเภอ มีคลอง ๓๐๐ กว่าคลอง สมุทรสงครามจึงเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ที่นี่ เราสัมผัสได้ถึงความผูกพันระหว่างผู้คนกับสายน้ำในรูปแบบ ต่าง ๆ ยามได้ลัดเลาะไปตามริมคลอง ซอกแซกเข้าไปเป็นส่วน หนึ่งในชุมชนที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบไทยแท้ แล

Card image cap

Dream Wedding in Thailand, Experience the Fairytale of a Lifetime

Why choose Thailand as the destination for your wedding? The answer lies in the abundance and diversity of any given factor required to create the perfect wedding. From romantic settings to luxurious facilities and knowledgeable wedding organizers and cat

Card image cap

Thailand A Night Delight

Many parts of Thailand do not come alive until after sunset. Whether for dining, dancing, drinking or even browsing the night markets, the country has something to suit absolutely every taste.