เส้นทาง สีสัน อัศจรรย์ ผ้าไทย

Year: 2559 23

PLAY
PDF (TH)
ผ้า...มิใช่แค่อาภรณ์ห่มกาย แต่ยังเป็นเครื่องสะท้อนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น บอกเล่าความเป็นมาของชนชาตินั้นได้เป็นอย่างดี ผ้าทอของไทย ซึ่งมีวิวัฒนาการมายาวนาน มีความงดงามและปราณีต จึงเป็นเครื่องเชิดชูชาติ เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ที่คนไทยทุกคนต้องภาคภูม

กรรมวิธีในการทอ / Weaving Methods

 

การทอลายขัด หรือการทอผ้าพื้น เป็นวิธีการเบื้องต้นของการทอผ้าทุกชนิด คือทอเส้นพุ่่งขัดกับเส้นยืน เรียกตามความหนาของเนื้อผ้า 

Interrupted or plain weaving : It is a basic mothod for all weavings. Its weaving involves pushing thread with vertical thread according to the fabric thickness.

 

 

มัดหมี่ กรรมวิธีการทอผ้าที่ใช้เทคนิคการมัดย้อมด้ายหรือเส้นไหมด้วยเชือกฟางเป็นเปลาะๆ ให้ได้ลวดลายตามที่ต้องการ นำไปย้อมสีเรียงลำดับจากสีอ่อนไปหาสีเข้มก่อนนำมาทอ

Mudmee : refers to a weaving technique of dyeing bundled thread or silk in plastic cords knotted at interval to produce desired patterns. The fabric is then dyed in colors ranging from light to dark colors.

 

ขิด คือ การทอโดยใช้ไม้เขี่ยหรือสะกิดเพื่อช้อนเส้นด้ายยืนยกขึ้นเป็นช่วง ตามลวดลายตลอดหน้าผ้า แล้วพุ่งกระสวยสอดเส้นพุ่งไปตลอดแนว ทำให้เกิดเป็นลวดลายยกตัวนูนบนผืนผ้า เป็นลวดลายซ้ำๆ สีเดียวตลอดแนวผ้า

Khit : means the weaving using a stick to nudge or raise the threads at interval following the fabric patterns the entire length of thecloth with a bobbin raising the thread along the way.

 

 

จก เป็นการทอและการปักผ้าไปพร้อมๆ กัน โดยใช้ไม้ขนเม่น หรือนิ้วมือ ยกหรือจกด้านเส้นยืนขึ้น แล้วสอดด้ายพุ่งเข้าไปตามจังหวะของลาย

Chok : means the simultaneous weaving and embroidering using porcupine hair or ones nail to raise or pluck the thread and insert it back according to the required patterns.

 

ยกดอก เป็นการทอผ้า ยกลายให้นูนสูงขึ้นในตัว คล้ายการทอขิด แต่ใช้เส้นพุ่งตั้งแต่ 1 เส้น หรือมากกว่าทำให้เกิดลวดลาย ส่วนใหญ่สอดแทรกด้วยเส้นไหม หรือดิ้นสีต่างๆ

Brocaded silk : refers to embossed weaving similar to the Khit weaving technique, using one or more vertical pushing threads to create patterns. Most patterns are broken in by multi-coroled silk or braid threads.

 

ปักและปะ ผ้าปักและปะของชาวเขา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเทคนิคการทอ วัสดุ และลวดลาย จากหลายชนเผ่า

Embroidery and Patchworks : Hilltribes embroidery and patchworks are unique in weaving, materials, pattern. These come from different tribes.

 

Related articles View All
Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดอุทัยธานี

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี พร้อมปูมหลังของจังหวัด ความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเที่ยวชม และกิจกรรมงานประเพณี

Card image cap

เส้นทางจักรยาน 12 เมืองต้องห้าม สนุกดีถ้ามีตรัง

ความอร่อย 24 ชั่วโมงเป็นสิ่งที่อยู่คู่ตรังมายาวนาน ตำนาน “เมืองแห่งคนช่างกิน” จากเสน่ห์ของเมืองที่มีความสงบ เงียบและเรียบง่ายบวกกับวิถีวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น หมูย่างหนังกรอบ ติ่มซำคำโต ขนมเค้กมีรูเนื้อนุ่มลิ้น และเมนูพื้นบ้านอาหารพื้น

Card image cap

9 มนต์เสน่ห์ เส้นทางผ้าไทย

การทอผ้าพื้นเมือของไทย คือ ความวิจิตร งดงาม ทั้งสีสัน และลวดลาย โดยเฉพาะขั้นตอนวิธีการทออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่นจึงปรากฏ ลวดลายความสวยงามของผ้าไทยได้แตกต่างกันไป

Card image cap

Enjoy Community-Gased Trips with DASTA Takhian Tia

Takhian Tia Cultural Site: Learning Center for Self-Sufficient Life They all say that what inspire most people come from the will of small people. Takhian Tia is one of them, stemmed from determination of Mrs. Wandee Prakobtham.

Card image cap

The Mekong

Handbook that follows six cultural and nature trails along Mekong River. They are The River of Three Cultures in Chiangrai, A Bond between Two Cities in Nan, Pact of River in Loei to name the few and they come with map, travel guide and recommended accomm