สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

Year: 2555 44

PLAY
PDF (TH)
แพทย์ทางเลือก และสวนสมุนไพร กำลังเป็นเทรนด์ท่องเที่ยวที่นับวันความนิยมจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่ต้องการมาทดลองและเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ เนื้อหาประกอบด้วยอธิบายความหมายของสมุนไพร ที่มาของแพทย์ทางเลือกในประเท

ปัจจุบันขณะที่กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำลังมาแรง ปัญหาการที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงจากผู้ผลิตและจำหน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็ตาม มาเป็นเงาตามตัว ยังผลทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด จึงไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีทางสุขภาพตามความเป็นจริงนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่ผู้บริโภคควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างรู้จริง รู้ทัน รู้ตัว และรู้สิทธิของตนเอง

 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร : ที่รู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบันมี 3 รูปแบบ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ อาหาร2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง3. .ผลิตภัณฑ์ ยา 

 

 

 

 

 

Related articles View All
Card image cap

Travel and Weave: Indigo-dyed Fabric, Sakon Nakhon

     Legend has it that, a long time ago, a couple of elders went into the forest and while they were resting, they spat out the residue of the betel chew onto a kind of leaf and the spit surprisingly turned into an indigo colour. That incident was the di

Card image cap

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งกุดจอก จังหวัดชัยนาท

ทำความรู้จักและเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนลาวครั่ง ที่เคยมีถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาว จากนั้นจึงมีการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งทุกวันนี้วิถีชีวิตของพวกเขาก็ยังได้รับการสืบทอดมาถึงคนรุ่นหลัง ผ่านตัวอักษร ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีเกษตรกรรม และเ

Card image cap

Gastronomy Tourism (EN)

Enjoy scrumptious local menus In the land of delectable Gastronomy Tourism 10 provinces form North to South with unforgettable savoury experiences.

Card image cap

Rural Tourism

Rural Tourism

Card image cap

5 พิกัด แหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่ มี SHA

5 พิกัด แหล่งท่องเที่ยว “เชียงใหม่” มี SHA มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว