ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์

Year: 2558 187

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองช้างเหมาะสำหรับคนรักช้างให้มาสัมผัสเที่ยวชมแล้ว สุรินทร์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมที่มีปราสาทโบราณ และประเพณีของกลุ

วัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวสุรินทร์คือวัฒนธรรมของชาวเขมรถิ่นไทย เช่น งานแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ การทอผ้าไหมพื้นเมืองที่เรียกว่าผ้าเขมร เอกลักษณ์คือผ้าปูม ผ้าโฮลและผ้าอัมปรม การทำเครื่องเงินหรือประเกือม การละเล่นเรือมอันเรหรือรำสากลักษณะคล้ายการละเล่นลาวกระทบไม้นิยมเล่นเพื่อความบันเทิงตามงานต่างๆและดนตรีพื้นเมืองที่เรียกว่ากันตรึมเป็นเพลงพื้นบ้านร้องโต้ตอบกันด้วยภาษาเขมรถิ่นไทย

 

 

นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมของชาวกูย(กวย ส่วย) ซึ่งมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างอันเป็นที่มาของพิธีกรรมและงานประเพณีประจำปีหลายงานของจังหวัดสุรินทร์เช่นพิธีเซ่นศาลปะกำช้างงานแสดงช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์งานประเพณีบวชนาคช้างงานพิธีแต่งงานบนหลังช้าง (ซัตเต) และงานวันผู้สูงอายุและสงกรานต์ช้าง ฯลฯ สามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนกับช้างได้ที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลางซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนช้างเลี้ยงมากที่สุดในโลก

 

Related articles View All
Card image cap

Agro-tourism: Greens Travel in Thailand

There are many fascinating destinations across the length and breadth of Thailand. TAT has carefully chosen a number of exemplary destinations in the 5 regions of the country to present an expedient and diverse selection of agro-tourism experiences. ‘Agro

Card image cap

Golf & Sport 15 Routes for Sport Tourism in Thailand

Tourism Authority of Thailand (TAT) has been involved in the compiling for information related to Sport Tourism and has come up with a list of 125 entries spread across the country, encompassing land, water, and aerial sports as well as golf courses and f

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดแพร่

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ นอกจากแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณดดีแล้ว ใครที่ชอบแหล่งผ้าทอไม่ควรพลาด ในเล่มให้ข้อมูลหมู่บ้านผ้าทอและชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์หลายแห่งที่น่าสนใจ

Card image cap

Creative tourism Thailand

Whenever we set off a new journey, one may explore new thing or be impressed with any given experiences. But soon, those memories will gradually fade away in the back of your mind, without you noticing it. If only you travel with a new meaning where you c

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้ จังหวัดพัทลุง

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดท่องเที่ยวภาคใต้ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตรังนกที่ขึ้นชื่อของภาคใต้ บนเกาะสี่-เกาะห้า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมรอบเกาะได้ จุดสำคัญคือบริเวณหน้าผาหินจะมีรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ รัชกาลที่ 5