เพลินใจกับสวนผลไม้

Year: 2557 147

PLAY
PDF (TH)
ผลไม้เมืองจันทน์ กลายเป็นแบรนด์สร้างชื่อของจังหวัดจันทบุรี หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมผู้ประกอบการที่ให้บริการนักท่องเที่ยวประเภทสวนเกษตร และราชาและราชินีแห่งผลไม้ 5 ฃนิด ของจันทบุรี

ภูมิภาคตะวันออกของเราผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการกสิกรรม โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้ ซึ่งปัจจุบันสวนผลไม้แต่ละแหล่งมักให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยการให้ความรู้และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่กับนักท่องเที่ยว คึกคักในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี มาเที่ยวชมและชิมผลไม้ที่มีอย่างมากมายถึงในสวน

Related articles View All
Card image cap

20 Places To Go น่านหน้าฝน

20 Places To Go !! “น่าน” หน้าฝน พิกัดที่คุณไม่ควรพลาด

Card image cap

Slow Travel Thailand

Once we step outside Bangkok and the modern speed of city life, we experience the real Thailand, the land of smiles. The Thai way of life is slow in origin; we live slowly in accordance with the time and with the seasons, the true speed of life.

Card image cap

Mahout Training Camps

Training handbook on how to become a mahout for travel agents or tour operators to incorporate the service into their tour packages.

Card image cap

Happy Journey 100 Hidden Places To visit about Thailand

5 เส้นทางท่องเที่ยว กับ 5 จังหวัด ภูเก็ต เชียงราย สุโขทัย เพชรบุรี และ ชลบุรี ที่เราได้รวบรวมอัตลักษณ์และเรื่องราว มาถ่ายทอดผ่านโมเดล อารมณ์ดี มีความสุข ครบจบในจังหวัดเดียว ตั้งแต่ร้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สถานที่นั่งนอน หรือจะอยู่ก็ดี เพราะใส่ใจนักเดินทางแ