ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี

Year: 2558 99

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ร่ำรวยมรดกด้านศิลปวัฒนธรรมมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของไทย ทั้งในรูปของงาน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หัตถก

อุบลราชธานี ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ร่ำรวยมรดกด้านศิลปวัฒนธรรมมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของไทย ทั้งในรูปของงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หัตถกรรม สถาปัตยกรรม เช่น หอไตร วัดทุ่งศรีเมือง ผสมผสานศิลปะไทย พม่า และลาว พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ศิลปะไทยผสมผสานเขมรและยุโรป และ สิม (โบสถ์) วัดแจ้ง เป็นโบสถ์พื้นเมืองอีสานที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ประติมากรรมที่โดดเด่นที่สุดเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะล้านช้าง (ลาว) จิตรกรรม เช่น จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นภายในอุโบสถ (หอพระบาท) วัดทุ่งศรีเมือง เป็นภาพพุทธประวัติและทศชาติชาดก สอดแทรกวิถีชีวิตชาวบ้าน หัตถกรรม เช่น ผ้าไหมลายกาบบัว เป็นลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และ หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาวที่ตำบลปะอาว

 

Related articles View All
Card image cap

เส้นทางจักรยาน 12 เมืองต้องห้าม ชุมพร ตะลอนเมือง

ประตูสู่ภาคใต้เปิดต้อนรับนักเดินทางที่ไม่เพียงมาสัมผัส “หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้” เสน่ห์ของผืนทรายทอดยาวสุดสายตาเท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างสำหรับนักจักรยาน ด้วยเส้นทางจักรยานยาว ๆ เคล้าเรื่องเล่าอันเก่าแก่ของบ้านเมือง และพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำของพระบาทสมเ

Card image cap

Enjoy Community-Gased Trips with DASTA Kok Sathon

On the trail of dinosaur footprints and wild himalayan cherry blossom Besides its fascinating beauty of nature, Koksathon also has a strong community that seriously protects its resources. Nowadays, Koksathon has become famous for its beauty of nature, in

Card image cap

Thai Spa 2011-2012

Thailand is the Land of Smiles that always amazes you. Thai spas are no different, and offer the same variety, quality, and high standard as can be found across the hospitality sector. In recognition of the importance of Thai spas to the Thai tourism indu

Card image cap

A Trip of a lifetime Longstay in Thailand

Theres one thing youll never need to worry about in Thailand: finding wonderful and fascinating new places to visit. Even if your current job description reads Travelling in Thailand, and youve been doing it for years, youll eventually come to realize tha

Card image cap

ภูผา ผืนนา ป่าล้อม ย้อมคราม

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน ชุมชนในจังหวัดสกลนครที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทำให้ชาวบ้านซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ผลและชาวบ้านยังได้รับความสมบูรณ์ผาสุกของการเป็นเกษตรกรตามวิถีพื้นบ้