กอดทะเล ท่องโลกใต้ทะเลและป่าชายเลนที่เกาะแสมสาร

Year: 2559 41

PLAY
PDF (TH)
เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ มีการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ได้เรียนรู้ มีชายหาดที่
Related articles View All
Card image cap

MARATHON THROUGHOUT THAILAND 2017

Partake in racing, speed, will power testing, tolerance and robustness with a challenging Marathon throughout Thailand; one that fills each pace with happiness, aiming for success, while simultaneously experiencing people’s beautiful ways of living. These

Card image cap

สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

แพทย์ทางเลือก และสวนสมุนไพร กำลังเป็นเทรนด์ท่องเที่ยวที่นับวันความนิยมจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่ต้องการมาทดลองและเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ เนื้อหาประกอบด้วยอธิบายความหมายของสมุนไพร ที่มาของแพทย์ทางเลือกในประเท

Card image cap

Thailand Gourmet Guide

Aside from travel and tourism that enable us to always discover new stories, savouring a new dish leads us to discover and learn new things from it as well, not only a delicious taste, but also ones culture belief,traditions and customs are unified and hi