เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. ปลาบ่า

Year: 2559 40

PLAY
PDF (TH)
ปลาบ่า ชีวิตในอ้อมกอดของธรรมชาติ เล่าต่อๆ กันมาว่าสถานที่แห่งนี้มีปลาชุกชุมยิ่งนัก โดยไม่รู้ว่าไหลบ่าหรือล้นทะลักมาจากทิศไหนด้วยปริมาณปลามากมายดุจการไหลบ่าของน้ำป่านี่เอง ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า ปลาบ่า ซึ่งตั้งขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 โดยขุนประสาท

Related articles View All
Card image cap

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน จังหวัดสงขลา

ย้อนเวลาทำความรู้จักชุมชนวิถีพุทธคลองแดน จังหวัดสงขลา จากอดีตจนถึงปัจจุบันในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่งดงาม

Get to know Khlong Daen Buddhist Community of Songkhla Province from the past to the present as one of beautiful cultural attractions

Card image cap

ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่

“ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่” เป็นการต่อยอดขยายผลจากหนังสือ ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท โดยครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) ได้คัดเลือกโครงการพระราชดำริที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ถือเป็นก้าวที่ ยิ่

Card image cap

ฐานข้อมูลอลังกาญ - สุพรรณ

In 2016, the Tourism Authority of Thailand (TAT) accomplished the Dream Destinations campaign under the concept: “Story telling for tourist destinations” to inspire Thai travellers to discover local urban legends and myths. The 24 stories aim to promote d

Card image cap

Creative Tourism – Creative Woman

Traveling Thailand in Creative Woman style, experience new episodes of life, left the old you behind and fill in the new shades of your life.

Card image cap

Seller Directory Health&Wellness Showcase 2017

The Tourism Authority of Thailand is holding the Amazing Thailand Health and Wellness Showcase 2017 to encourage Thailand’s health tourism business by demonstrating the potential and readiness of health services and products in Thailand at an internationa