เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. เมืองโบราณอู่ทอง

Year: 2559 105

PLAY
PDF (TH)
เมืองโบราณอู่ทอง ถ้าพูดถึง “ของเก่า-เมืองเก่า” ที่ย้อนยุคได้ถึง ๓,๐๐๐ ปี แล้ว ก็คงมีไม่กี่แห่งในประเทศไทย หรือแม้แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองที่จะแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมที่เก่าแก่และรุ่งเรืองได้ขนาดนี้ แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เราสามารถพบขุมทรัพย์แห่งอาร

Related articles View All
Card image cap

Impressive Golf in Thailand

As one of the world’s leading tourism destinations, Thailand is a land of wonders and beauty for everyone to discover, admire and enjoy. Visitors who love exciting and challenging outdoor activities will find those that suit their interest; and if golf is

Card image cap

The Golden Route to Thailand

After TAT laid the foundation for road travel between Thailand and China, which encouraged the private sector to set up tours on this route, travel and exploration extended beyond Yunnan - to the lands known as the rooftops of the world. Likewise, travell

Card image cap

สุโขทัย / Sukhothai Travel Guide Book

สุโขทัย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดลําปางและจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางทิศเหนือของจังหวัดเป็นทิวเขาสูงที่ลาดลงไปติดกับที่ราบลุ่มทางตอนใต้ของจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับนํ้าของแม่นํ้ายม มีสายนํ้าเล็กๆ อีกหลายสายที่

Card image cap

HILL TRIBE TASTY VALLEY บ้านแม่แอบ ต.บ้านแซว จ.เชียงราย

“...สะพายเป้เก็บของ ออกไปค้นหาประสบการณ์ล้ำค่าแห่งดินแดนเมืองเก่าเหนือ สุดเขตแผ่นดินสยาม เรียนรู้อารยธรรมแบบ (ชาว) เขา ลิ้มลองรสชาติ เปิดประสบการณ์กับอาหาร (ชาว) เขา ที่บอกเล่าวัฒนธรรม ลงมือลองการละเล่นฟแบบ (ชาว) เขา พร้อมด้วยการแสดงจาก (ชาว) เขา ที่ล้วนแ