เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. แหลมกลัด

Year: 2559 39

PLAY
PDF (TH)
แหลมกลัด พิกัดใหม่ที่น่าค้นหาและเรียนรู้ หาดทรายที่ทอดยาวกว่า 22 กิโลเมตรรอการมาเยือนอย่างเงียบสงบ วิถีประมงยังคงดำรงอยู่เฉกเช่นอดีตที่ผ่านมา ในท้องทะเลไม่ไกลจากชายฝั่งนักมีโลมาอิระวดีดำผุดดำว่ายทักทายลำเรือที่วิ่งไปมา สร้างสีสันให้การเที่ยวทะเลมีชีวิตชีว

Related articles View All
Card image cap

Agro-tourism: Greens Travel in Thailand

There are many fascinating destinations across the length and breadth of Thailand. TAT has carefully chosen a number of exemplary destinations in the 5 regions of the country to present an expedient and diverse selection of agro-tourism experiences. ‘Agro

Card image cap

นั่งสามล้อ ผ่อเมืองน่าน

ท่องเที่ยวทั่วไทยแสนสุขใจ ไปกับรถท้องถิ่น” ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกในรูปแบบ City Tour โดยใชพาหนะท้องถิ่น เช่น รถสามล้อถีบ รถตุ๊กตุ๊ก หรือ รถโดยสารสาธารณะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ขอ

Card image cap

7Greens Concept Brochure

แนวคิด 7GreensConcept ถือกำเนิด ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของการท่องเที่ยว แอ่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางเรียนรู้และก่อเกิดประสบการณ์ท่องเที่ยว ด้วยความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมหัวใจ ที่เคารพต่อวิถีธรรมชาติ วัฒนธรรม ใส่ใจสิ่

Card image cap

เส้นทางจักรยาน 12 เมืองต้องห้าม ปั่นรถถีบผ่อเมืองรถม้า

ลำปางเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ปี ร่องรอยอารยธรรมโบราณหยั่งลึกลงในแผ่นดิน แม้ผ่านร้อนหนาวแห่งยุคสมัย ผู้คนก็ยังสืบทอดกันมาอย่างเข้มข้น ลำปางจึงเป็น “เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา”และก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่า การละเลียดชมเมืองอย่างช้า ๆ ด้วย