เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. แหลมกลัด

Year: 2559 21

PLAY
PDF (TH)
แหลมกลัด พิกัดใหม่ที่น่าค้นหาและเรียนรู้ หาดทรายที่ทอดยาวกว่า 22 กิโลเมตรรอการมาเยือนอย่างเงียบสงบ วิถีประมงยังคงดำรงอยู่เฉกเช่นอดีตที่ผ่านมา ในท้องทะเลไม่ไกลจากชายฝั่งนักมีโลมาอิระวดีดำผุดดำว่ายทักทายลำเรือที่วิ่งไปมา สร้างสีสันให้การเที่ยวทะเลมีชีวิตชีว

Related articles View All
Card image cap

The Little Flower Things Products

a book that will bring everyone to various activities that put flowers as a part of the product creation element

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก

เป็นหนังสือรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกที่สมบูรณ์ทั้ง 25 จังหวัด แบ่งเป็น 26 เล่ม โดยเล่มนี้เป็นการบอกกล่าวถึงภาพรวมของภาคกลางและภาคตะวันออกว่ามีสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไร ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ และความเป็นมาทางปร

Card image cap

Enjoy Community-Gased Trips with DASTA U Thong Ancient City

Revive the past. Reawaken cultural heritage. Speaking of ancient artifacts and cities dating back to 3,000 years ago, there are not many places in Thailand or Southeast Asia that show such ageold and prosperous civilization. However, we can find the treas

Card image cap

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่

กระบี่นอกจากจะขึ้นชื่อของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่งดงามแล้ว ความโดดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือการเลาะไปตามเกาะแก่งเพื่อสัมผัสวิถีชุมชนบนเกาะกลาง ที่ชาวบ้านยังดำรงชีพด้วยการทำประมงพื้นบ้าน ชีวิตที่ผูกติดกับทะเล ธรรมชาติทางทะเล และวัฒนธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่นักเดิ

Card image cap

ดูเหยี่ยวแดงดั้นลม แวะชมมหัศจรรย์ป่าชายเลน

จันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าเที่ยวป่าชมธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ เที่ยวน้ำตก เช่น ที่น้ำตกพลิ้ว น้ำตกเขาสอยดาว ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและเกาะแก่ง หรือแหล่งท่อง เที่ยวศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน รวมทั้งแหล่งท่องเที่