กรุงเทพฯ งามฟูเฟื่อง เรืองรองพระบรมราชวงศ์จักรี

Year: 2559 128

PLAY
PDF (TH)
     กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองราชย์ ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕ พระองค์โปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังทางคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาฟากตะว

"กรุงเทพฯ งามฟูเฟื่อง เรืองรองพระบรมราชวงศ์จักรี” ซึ่งกล่าวถึงความงดงาม ของพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)และกล่าวถึงพระราชกรณียกิจสำคัญ ของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองนับเนื่องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ จวบจนรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related articles View All
Card image cap

The Mekong

Handbook that follows six cultural and nature trails along Mekong River. They are The River of Three Cultures in Chiangrai, A Bond between Two Cities in Nan, Pact of River in Loei to name the few and they come with map, travel guide and recommended accomm

Card image cap

Thai Massage school

Learn the ancient secret of Thai massage right here in the Land of Smiles whether you just want to study the basics or looking to become a professional massage therapist. The country has an impressive list of massage school accredited by The Thai Ministry

Card image cap

เปิดประตูอุษาคเนย์

สำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และตามรอยอารยธรรมโบราณ เปิดประตูอุษาคเนย์เล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือที่เหมาะมากที่จะเป็นคู่มือตามรอยแหล่งอารยธรรมของอุษาคเนย์ในอดีต ที่ปัจจุบันกระจายกันอยู่ในหลายประเทศ อย่างเช่น ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซ

Card image cap

Prestige YACHT 2016

ONE OF THE MOST exciting developments on Thailand’s tourism landscape is the Kingdom’s rise as Southeast Asia’s foremost yachting destination, joining the ranks of the Mediterranean and Caribbean as playgrounds of the beautiful, rich and famous. A delecta