ท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ

Year: 2559 43

PLAY
PDF (TH)
จากผืนน้ำ จดผืนฟ้า จากผืนดิน จดผืนทราย ไม่มีแห่งหนใดในผืนแผ่นดินไทยที่ไม่มีรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นต่า
Related articles View All
Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนครปฐม

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดนครปฐม เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เดินทางไปได้สะดวก ทั้งรถสาธารณะ รถตู้ และรถส่วนตัว ใช้เวลาไม่นาน แต่หลายท่านจุดหมายปลายทางของการไปนครปฐมคือการได้นมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ ณ พระปฐมเ

Card image cap

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่

กระบี่นอกจากจะขึ้นชื่อของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่งดงามแล้ว ความโดดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือการเลาะไปตามเกาะแก่งเพื่อสัมผัสวิถีชุมชนบนเกาะกลาง ที่ชาวบ้านยังดำรงชีพด้วยการทำประมงพื้นบ้าน ชีวิตที่ผูกติดกับทะเล ธรรมชาติทางทะเล และวัฒนธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่นักเดิ

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดท่องเที่ยวภาคใต้ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไล่เรียงตั้งแต่เกาะกว่าสิบเกาะ ชุมชนประมงพื้นบ้าน บ่อน้ำร้อน น้ำตก พระพุทธบาทจำลอง พิพิธภัณฑ์ วัดถ้ำ แม่น้ำตาปี ไปจนถึงฟาร์มงู ฟาร์มจระเข้ จะมีจังหวัดไหนเพียบพร้อมได้เท่า

Card image cap

ชวนเธอไปชมดาว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน เชียงใหม่

ชวนเธอไปชมดาว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน เชียงใหม่