9 เส้นทางประสบการณ์ยิ้มสู้

Year: 2559 29

PLAY
PDF (TH)
รวม 9 เส้นทางท่องเที่ยวที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ให้เปิดประสบการณ์ใหม่และเรียนรู้การใช้ีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข
Related articles View All
Card image cap

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม

บ้านบางพลับ สมุทรสงคราม ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนสีเขียวที่มีการอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นไว้ได้อย่างดี กระทั่งเคยได้รับรางวัลดีเด่นด้านการท่องเที่ยวประเภทแหล่งชุมชน เสน่ห์ชุมชนในแบบสโลว์ไลฟ์มีให้เลือกตั้งแต่การปั่นจักรยานชมสวน ลิ้มลองส้มโอพัน

Card image cap

Dream Wedding in Thailand, Experience the Fairytale of a Lifetime

Why choose Thailand as the destination for your wedding? The answer lies in the abundance and diversity of any given factor required to create the perfect wedding. From romantic settings to luxurious facilities and knowledgeable wedding organizers and cat

Card image cap

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียว รู้จัก สัมผัสจริง กับพื้นที่สีเขียวทั่วไทย

ความโดดเด่นของการท่องเที่ยวไทยมีหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยวิถีเกษตรกรรม ชุมชนหัตถกรรมต่างๆ ที่ล้วนมีเสน่ห์น่าค้นหาและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักเดินทางทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการค