การต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

Year: 2556 44

PLAY
PDF (TH)
นักท่องเที่ยวต้องเรียนรู้มารยาท วัฒนธรรม ข้อห้าม และข้อควรทำเมื่อไปเยือนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้ว คนที่เป็นเจ้าบ้านก็เช่นกัน ที่จะต้องเรียนรู้การวิธีการต้อนรับให้ผู้มาเยือนมีความประทับใจและอบอุ่นใจยามที่มาเยือน

การต้อนรับนักท่องเที่ยว

 

การให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเปรียบเหมือนกับการให้บริการแก่ลูกค้า การที่จะทำให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจและอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการต้อนรับที่ดีและการบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้

 

การต้อนรับที่ดี นอกจากทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าและบริการแล้ว ยังจะขยายผลเป็นความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงานเท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานนั้นโดยตรง หากธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นๆ ต้อนรับไม่ดีก็จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากกลับมาใช้บริการอีกแต่หากให้การต้อนรับที่ดีทำให้เกิดความประทับใจก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต้องการกลับมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆ  เช่นกัน

Related articles View All
Card image cap

ของดีประเทศไทย อาหารและผลไม้

ชุมชนต่างก็มี ของดี ของอร่อย ทั่วฟ้าเมืองไทย โดยเฉพาะอาหารและผลไม้ เช่นเดียวกับที่อาหารไทยของเราได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลก วัตถุดิบและผลผลิตด้านอาหารของไทย ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน

Card image cap

Phushifha Chiangrai

เที่ยวธรรมชาติป่าสน “เหมืองลิวง” สงขลา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์ทางภาคใต้ของไทย

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้ จังหวัดพังงา

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดท่องเที่ยวภาคใต้ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ที่มีภูมิประเทศเป็นใจทำให้เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเลที่สมบูรณ์ มีทั้งเกาะแก่ง และชายหาด โดยเฉพาะหมู่เกาะสุรินทร์อันขึ้นชื่อ รวมถึงเป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบ

Card image cap

เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. ปลาบ่า

ปลาบ่า ชีวิตในอ้อมกอดของธรรมชาติ เล่าต่อๆ กันมาว่าสถานที่แห่งนี้มีปลาชุกชุมยิ่งนัก โดยไม่รู้ว่าไหลบ่าหรือล้นทะลักมาจากทิศไหนด้วยปริมาณปลามากมายดุจการไหลบ่าของน้ำป่านี่เอง ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า ปลาบ่า ซึ่งตั้งขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 โดยขุนประสาท

Card image cap

Koh Sarn Chao Booklet

Located in Taling Chan district, this slow-paced community derived its name from its unique landscape. It is situated in the middle between two canals which make the area looks like an island. Chao Pho Jui Shrine is a sacred place of the community as well