กินปู ชิมปลา ปลูกป่า หาหอย สอยเหยี่ยว เที่ยวเล

Year: 2560 286

PLAY
PDF (TH)
อำเภอปะทิว มีลักษณะพื้นที่แบบเอนลาด มีภูเขาและที่ราบติดชายฝั่งทะเล มีชายหาด อ่าว และลำคลอง จึงเป็นพื้นที่หลบลมให้กับเรือประมง ส่งผลให้ชาวชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งประมงชายฝั่ง และเกษตรกรรม และด้วยความที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และช
Related articles View All
Card image cap

อิ่มแปล้แต้ ๆ เน้อ

ในยุคที่เงินและวัตถุสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด การดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาเพียงองค์ประกอบรอบกายที่สรรหามาได้จากธรรมชาติ คือความสุขที่แม้เรียบง่ายแต่กลับเป็นอิสระและยั่งยืนที่สุดแล้ว

Card image cap

Adventure

The vigor and liveliness from the purity and serenity of the unadulterated and mostly uncharted nature will open a new page to life where you will learn that conquering challenging goals and overcoming your own limits is the greatest trophy to will bring

Card image cap

More Legacy ภาคกลาง - มรดกแห่งสายน้ำ มรดกแห่งสยาม

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมลุ่มน้ำสำคัญ ที่สืบทอดอารยธรรมจากรุ่นสู่รุ่น หลอมรวมวัฒนธรรมจากคนต่างถิ่น สั่งสมความรู้จากอาณาจักรโบราณสู่มหานครสมัยใหม่