Vintage Adventure ตะกั่วป่า จ.พังงา

Year: 2560 41

PLAY
PDF (TH)
เมืองสวยในหุบเขาแห่งอันดามันอย่าง “ตะกั่วป่า” หรือชื่อเดิมว่า “ตะโกลา” นั้นเป็นเมืองท่าสำคัญในภาคใต้ ชื่อปรากฎตั้งแต่สมัยกรีกโบราณในยุคทองของเหมืองแร่ “ตะกั่วป่า” เมืองที่ถูกเรียกขานว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพา
Related articles View All
Card image cap

กินปู ชิมปลา ปลูกป่า หาหอย สอยเหยี่ยว เที่ยวเล

อำเภอปะทิว มีลักษณะพื้นที่แบบเอนลาด มีภูเขาและที่ราบติดชายฝั่งทะเล มีชายหาด อ่าว และลำคลอง จึงเป็นพื้นที่หลบลมให้กับเรือประมง ส่งผลให้ชาวชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งประมงชายฝั่ง และเกษตรกรรม และด้วยความที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และช

Card image cap

สบายดีวิถีน่าน

การได้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่มีบรรยากาศดี ๆ ธรรมชาติที่สวยงาม อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวน่านมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม และเป็นกันเอง พร้อมที่จะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือกับคนแปลกถิ่นอยู่ตลอดเวลา นอกจากอัธยาศัยที่ดีของชาวน่านแล้วยังมีเรื่องราวน่าประทับใจให้ได้อ

Card image cap

ล่องแก่งหนานมดแดง พัทลุง

เที่ยวพัทลุง สัมผัสเสน่ห์การผจญภัย “ล่องแก่งหนานมดแดง” ความสนุกบนสายน้ำที่ห้ามพลาด