Woman Journey ลำปาง-ลำพูน

Year: 2560 157

PLAY
PDF (TH)
สองเมืองที่แสนเงียบสงบและมีประวัติความเป็นมาเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้น ทุกอณูของบ้านเมืองที่มีอายุอานามไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ปีล้วนเต็มไปด้วยความงามทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งวัดวาอาราม อาคารบ้านเรือน รวมไปถึง ขนบธรรมเนียมล้านนาอันดีงาม
Related articles View All
Card image cap

Rhythm of Lady Traveler (EN)

Rhythm of Lady Traveler, a book that has gathered a collection of tourist attractions

Card image cap

Woman Journey ราชบุรี - สุพรรณบุรี

ราชบุรี-สุพรรณบุรี คือส่วนผสมอันลงตัวระหว่างความเป็นพื้นบ้านและการนำเสนองานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ทั่วทั้งเมืองจึงมี บรรยากาศน่ารัก สบาย ๆ ขณะเดียวกันก็ยังคงกลิ่นอายวิถีดั้งเดิมในหลายแง่มุม นี่จึงเป็นเสน่ห์ของ ๒ เมืองเล็กที่ทำให้เราอิ่มใจ ทุกครั้งเมื่อได้ไป

Card image cap

Woman Journey เลย-ชัยภูมิ

เลย-ชัยภูมิ สองจังหวัดแดนอีสานไม่เพียงมอบความสวยงามแห่งขุนเขา แม่น้ำ และทิวทัศน์ตระการตา แต่ยังมีชีวิตและวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่เหมือนที่อื่นใด ให้ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจในวิถีที่แตกต่าง

Card image cap

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ….Happy Mother’s Day….