Woman Journey เลย-ชัยภูมิ

Year: 2560 139

PLAY
PDF (TH)
เลย-ชัยภูมิ สองจังหวัดแดนอีสานไม่เพียงมอบความสวยงามแห่งขุนเขา แม่น้ำ และทิวทัศน์ตระการตา แต่ยังมีชีวิตและวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่เหมือนที่อื่นใด ให้ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจในวิถีที่แตกต่าง
Related articles View All
Card image cap

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ….Happy Mother’s Day….

Card image cap

Woman Journey นครศรีธรรมราช - พัทลุง

ด้วยความรุ่งเรือง มั่งคั่ง และมีอำนาจของอาณาจักรตามพรลิงค์ ที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีต จึงทำให้วันนี้ของนครศรีธรรมราชยังคงมี ร่องรอยอารยธรรมโบราณสั่งสมไว้อย่างมากมาย กลายเป็น เมืองที่รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมแตกต่างไปจากจังหวัดอื่น ๆ ใน ภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ความสง

Card image cap

Rhythm of Lady Traveler (EN)

Rhythm of Lady Traveler, a book that has gathered a collection of tourist attractions

Card image cap

Woman Journey ลำปาง-ลำพูน

สองเมืองที่แสนเงียบสงบและมีประวัติความเป็นมาเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้น ทุกอณูของบ้านเมืองที่มีอายุอานามไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ปีล้วนเต็มไปด้วยความงามทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งวัดวาอาราม อาคารบ้านเรือน รวมไปถึง ขนบธรรมเนียมล้านนาอันดีงาม

Card image cap

The Little Flower Things Products

a book that will bring everyone to various activities that put flowers as a part of the product creation element