Creative Tourism – Creative Young

Year: 2561 104

PLAY
PDF (TH)
Traveling routes for teens, a journey with your friends in places full of knowledgeable activities. Build up and open up your world!

Traveling routes for teens, a journey with your friends in places full of knowledgeable activities. Build up and open up your world!

Related articles View All
Card image cap

Creative Tourism – Family and Kids

Traveling Thailand for Family and Kids, new places like a community where your kids and loved ones can enjoy an activity together. Learn the folkways of life.

Card image cap

ล่องแก่งหนานมดแดง พัทลุง

เที่ยวพัทลุง สัมผัสเสน่ห์การผจญภัย “ล่องแก่งหนานมดแดง” ความสนุกบนสายน้ำที่ห้ามพลาด

Card image cap

ชั่วโมงลงมือ

มากไปกว่าการเดินเที่ยวชมจังหวัดน่านชื่นชมธรรมชาติแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมงานฝีมือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อให้การท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การพักผ่อน แต่ยังเป็นการสร้างความทรงจำ และความประทับดีๆให้นักท่องเที่ยวอยากกลับไปเยี่ยมน่านอีกครั้งแล้ว

Card image cap

More Fun สีสันตะวันออก

ความสนุกของเมืองไทยฝั่งตะวันออกมีมากมาย เกินกว่าจะปล่อยให้วันลาพักร้อนของคุณ หมดไป กับการนอนเล่น อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดเลย มาเยือนภาคตะวันออกแล้วต้องลองให้รู้ดูให้เห็นกัน

Card image cap

สัมผัสน่าน

สัมผัสธรรมชาติสมบูรณ์ ใช้เวลาพักผ่อน สูดอากาศบริสุทธิ์ ชำระล้างจิตใจบนยอดดอยสูงในจังหวัดน่าน เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ที่มณีพฤกษ์ หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่แฝงตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีของจังหวัดน่าน