ต้นกำเนิดราชธานี กรุงศรีอยุธยา

Year: 2556 65

PLAY
PDF (TH)
เป็นที่ทราบกันดีว่าอยุธยาเป็นแหล่งมรดกโลก ที่มีความสมบูรณ์ของแหล่งโบราณคดีและวัดวาอารามที่ยังคงงดงามท้าทายกาลเวลา ด้วยความที่เป็นอดีตเมืองหลวงเก่า โบราณสถานต่างจึงได้รับการสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง เล่มนี้จึงรวบรวมประวัติของอยุธยาและโบราณสถานสำคัญในจังหวั

กรุงศรีอยุธยา สถาปนาขึ้นในราวปีพ.ศ. 1893 โดยพระเจ้าอู่ทอง หรือพระรามาธิบดีที่ 1 กษัตริย์ปฐมวงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยา บนทำเลที่ตั้งซึ่งมีลักษณะเหมือนเกาะ มีแม่น้ำสามสายไหลโอบล้อมตัวเมือง ทำให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นชุมชนทางคมนาคมที่สำคัญ สามารถติดต่อกลับบ้านเมืองอื่นๆ ได้อย่างสะดวก และนั่นจึงเป็นที่มาของเมืองท่าขนาดใหญ่อันรุ่งเรืองและกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ กรุงศรีอยุธยาเปลี่ยนสถานะมาเป็นอาณาจักรอย่างแท้จริงในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงรวมศูนย์อำนาจด้นการเมืองและศาสนาเข้าไว้ด้วยกันภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ได้สำเร็จ

 

Ayutthaya city arose info a real kingdom during the reign of King Boommatrailokanat. The Ayutthaya king successfully placed himself as the centre of a highly stratified social and political hierarchy that extended throughout the realm.


ความเจริญมั่งคั่งของกรุงศรีอยุธยาจากการค้าขายกับต่างประเทศ ก่อให้เกิดแหล่งผลิตหรือย่านตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าจำนวนมาก และการติดต่อกับนานาชาตินี้เองทำให้กรุงศรีอยุธยารับความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการใหม่ๆ มาพัฒนาบ้านเมืองหลายด้าน นอกจากนี้ กรุงศรีอยุธยา ยังรุ่งเรืองในด้านอักษรศาสตร์ วรรณกรรม ซึ่งเป็นมรดกตกทอดต่อกันมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์

 

Ayutthaya city’s prosperity came from trading with foreign countries. Emerging into main production and exchange market for large trade and international relation, Ayatthaya aiso had obtained advanced technologies to help develop various aspects of the kingdom. As well Ayutthaya entered into the golden age in arts and literature,which was passed onto the Rattanakosin Kingdom.

 

Related articles View All
Card image cap

Luxperience Brochure

Apart from the tangible luxury of special service,as well as cosy and high-class accommodation in an impressive location,Luxperience also fulfils you with a unique experience of tourism that makes every second of your holiday memorable.

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้ จังหวัดปัตตานี

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดท่องเที่ยวภาคใต้ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี แม้จะเป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงในข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บ้านเมือง ความไม่สงบ แต่สำหรับคนที่เคยมีโอกาสได้เดินทางไปจังหวัดเกือบสุดปลายด้ามขวานอย่างปัตตานีก็จะพบว่าจังหวัดนี

Card image cap

Eat Well And Stay Healthy In Pong Huai Lan

Ban Pong Huai Lan community is located in the area of San Kamphaeng, Chiangmai province. There are many famous tourist attractions around the area such as, Ban Ton Pao mulberry paper handicraft village, Bo Sang umbrella making village, and San Kamphaeng h

Card image cap

ฐานข้อมูลอลังกาญ - สุพรรณ

In 2016, the Tourism Authority of Thailand (TAT) accomplished the Dream Destinations campaign under the concept: “Story telling for tourist destinations” to inspire Thai travellers to discover local urban legends and myths. The 24 stories aim to promote d