More Authentic ภาคเหนือ งามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

Year: 2563 626

PLAY
PDF (TH)
“ภาคเหนือ” ดินแดนแห่งความงดงามจับตา และมีเสน่ห์จับหัวใจ และพร้อมที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความงามเดิมแท้ และแก่นที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันมาเนิ่นนานนับหลายร้อยปี

“ภาคเหนือ” ดินแดนแห่งความงดงามจับตา และมีเสน่ห์จับหัวใจ และพร้อมที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความงามเดิมแท้ และแก่นที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันมาเนิ่นนานนับหลายร้อยปี

Related articles View All
Card image cap

The Journey Through BCG Economy Model

based on the objective of adding value to community tourism. By selecting communities, OTOP products, and GI products under the concept of the BCG/Happy Model

Card image cap

Rhythm of Lady Traveler (TH)

Rhythm of Lady Traveler หนังสือที่ได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และกิจกรรมน่าสนใจที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของผู้หญิง เริ่มจากภาคเหนือ จรดไปยังภาคใต้ของประเทศไทย เพราะผู้หญิงคือกำลังขับเคลื่อนสำคัญของการท่องเที่ยว

Card image cap

15 เส้นทางสายมู WAT SEASON 2

การนำเสนออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ บนแนวคิด 3 สินค้าท่องเที่ยวศักยภาพ ได้แก่ ๑) ศาสนสถาน วัดและศรัทธา ๒) วัฒนธรรมและภูมิปัญญา และ ๓) การท่องเที่ยวและบันเทิง ผ่านการดำเนินโครงการ WAT SEASON 2 โดยเป็นการต่อยอดจากเส้นทาง WAT “Worship Activities Tradition” ให้เป

Card image cap

Active Senior

เมื่อวัยไม่ใช่อุปสรรคในการท่องเที่ยวอีกต่อไป หนังสือ Active Senior แนะนำการท่องเที่ยว 7 จังหวัดในภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทยแบบละเอียด ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร จุดเด่นน่าสนใจประจำจังหวัด ไปจนถึงการคมนาคม เพื่อให้มั่นใจว่าการออกท่องเที่ย