New Post

Year: 46

PLAY

Related articles View All
Card image cap

ท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ

จากผืนน้ำ จดผืนฟ้า จากผืนดิน จดผืนทราย ไม่มีแห่งหนใดในผืนแผ่นดินไทยที่ไม่มีรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นต่า

Card image cap

Gastronomy Tourism (TH)

เปิดประสบการณ์ใหม่กับการสัมผัสมนต์เสน่ห์อาหารถิ่นในดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอาหารแสนอร่อย ใน 10 จังหวัด ตั้งแต่เหนือจรดใต้ หากคุณได้ลองท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางของหนังสือเล่มนี้ แน่นอนว่าจะต้องมีแต่ความประทับใจไม่รู้ลืม

Card image cap

ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด สุราษฎร์ธานี

“ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” น้ำใสกริ๊ง แหล่งท่องเที่ยวอันซีน โอเอซิสกลางป่า จ. สุราษฎร์ธานี

Card image cap

เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าปักม้ง บ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

     ภูเขา คือ บ้านของม้งที่นี่คือชุมชนชาวม้งใหญ่ที่สุดในสยาม ยืนยันได้จากภาพหมู่บ้านหลายพันหลังคาเรือน ตั้งเรียงรายอยู่ในหุบเขาลุ่มแม่น้ำเข็กแห่งทิวเขาเพชรบูรณ์
     ก่อนที่ชาวม้งจะย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่นี่ บรรพบุรุษของชาวม้งมีบ้านเกิดเมืองนอนบนเท

Card image cap

แกรนด์แคนยอน จังหวัดราชบุรี

Unseen สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ “แกรนด์แคนยอน อ. จอมบึง” แลนด์มาร์กใหม่ จังหวัดราชบุรี