New Post

Year: 139

PLAY

Related articles View All
Card image cap

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียว รู้จัก สัมผัสจริง กับพื้นที่สีเขียวทั่วไทย

ความโดดเด่นของการท่องเที่ยวไทยมีหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยวิถีเกษตรกรรม ชุมชนหัตถกรรมต่างๆ ที่ล้วนมีเสน่ห์น่าค้นหาและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักเดินทางทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการค

Card image cap

Amazing Green Route มหัศจรรย์เส้นทางสีเขียว เรียนรู้วิถีชุมชน

เส้นทางท่องเที่ยวสีเขียวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ 7 Greens ที่จะพานักท่องเที่ยวออกเดินทางไปสัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี รวมไปถึงเส้นทางตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน หรือเจ้าบ้านที่ใส่ใจในการรักษาสิ่งแวด

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศปกคลุมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน สภาพมีหมอกปกคลุมช่วงเวลาส่วนใหญ่ของทั้งปี และอย่าลืมแวะชมสะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุ