New Post

Year: 51

PLAY

Related articles View All
Card image cap

Travel & Weave Tai Phuan Textiles, Udon Thani

Uncover the Uniqueness of Matmi and Indigo-dyed Textiles of the Tai Phuan, and Turn Back Time by Retracing the History and Archaeology of Udon Thani

Card image cap

10 ทริค เที่ยวปลอดภัย ห่างไกลจาก Covid - 19

แนะนำ 10 ทริค เที่ยวปลอดภัย ห่างไกลจาก Covid - 19

Card image cap

สุโขทัย / Sukhothai Travel Guide Book

สุโขทัย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดลําปางและจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางทิศเหนือของจังหวัดเป็นทิวเขาสูงที่ลาดลงไปติดกับที่ราบลุ่มทางตอนใต้ของจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับนํ้าของแม่นํ้ายม มีสายนํ้าเล็กๆ อีกหลายสายที่

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ที่มีความเด่นของพื้นที่ในเชิงประวัติศาสตร์ โดยมีแหล่งศึกษาดาวเด่นให้เลือกเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ภูฝอยลม ฯลฯ รวมทั้งเส้นทางสายธรรม จังหวัดอุดรธานีก็เป็นแหล่งของ

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดเลย

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จังหวัดที่มีส่วนผสมความโดดเด่นของพื้นที่ท่องเที่ยวแบบอีสานที่ครบรส มีวนอุทยาน น้ำตก ผาชมวิว ถ้ำ วัดป่า งานประเพณีผีตาโขน และไม่ควรพลาดกับกิจกรรทเที่ยวสวนองุ่นและชิมผลผลิตไวน์