Products Unicorn Art & Culture (TH)

Year: 2563 82

PLAY
PDF (TH)
Related articles View All
Card image cap

เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. คุกพัฒนา

คุกพัฒนา ไม่ใช่หมู่บ้านที่พัฒนามาจากคุกขังนักโทษ ทั้งไม่ใช่การพัฒนานักโทษที่ผ่านการ ติดคุกมาก่อนแต่คุกพัฒนา คือสถานที่ที่พระร่วงคุกเข่าร้องไห้

Card image cap

เรื่องราวของแผ่นดิน 2 คู่มือประกอบการฝึกอบรม

เป็นคู่มืออบรมยุวอาสาสมัครนำเที่ยว ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานขององค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อแนะนำในการท่องเที่ยวเพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

Card image cap

เส้นทางรักออกแบบได้

แม้มีคำกล่าวว่าความรักนั้นออกแบบไม่ได้ แต่การเดินทางแห่งความรักสามารถออกแบบเองได้

Card image cap

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่

กระบี่นอกจากจะขึ้นชื่อของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่งดงามแล้ว ความโดดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือการเลาะไปตามเกาะแก่งเพื่อสัมผัสวิถีชุมชนบนเกาะกลาง ที่ชาวบ้านยังดำรงชีพด้วยการทำประมงพื้นบ้าน ชีวิตที่ผูกติดกับทะเล ธรรมชาติทางทะเล และวัฒนธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่นักเดิ

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่ถูกกล่าวถึงทุกครั้งเมื่อมีกรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหาร โบราณสถานสำคัญคือเกี่ยวเนื่องกับรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา จุดชมวิวผามออีแดงจึงเป็นจุดชมวิวที่สามา