Products Unicorn CBT (TH)

Year: 2563 204

PLAY
PDF (TH)
Related articles View All
Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดพะเยา

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา พื้นที่ทางวัฒนธรรมของอดีตแผ่นดินล้านนาในอดีต ซึ่งดูปูมหลังก็พอจะคาดเดาได้ว่าพะเยาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่คนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมล้านนา รวมถึงวัฒนธรรมแบบชาวไทยภูเขาจะได้เก็บเกี่ยวความปร

Card image cap

More Fun สีสันตะวันออก

ความสนุกของเมืองไทยฝั่งตะวันออกมีมากมาย เกินกว่าจะปล่อยให้วันลาพักร้อนของคุณ หมดไป กับการนอนเล่น อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดเลย มาเยือนภาคตะวันออกแล้วต้องลองให้รู้ดูให้เห็นกัน

Card image cap

5 พิกัด แหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่ มี SHA

5 พิกัด แหล่งท่องเที่ยว “เชียงใหม่” มี SHA มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว

Card image cap

ผ้าไทยสี่ภาค

ผ้าไหมไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพชนสู่สังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งในอดีตนั้น ผ้าไหมก็เป็นที่รู้จักกันในวงแคบๆ ของชุมชนที่ผลิตกันเอง ใช้กันเองเฉพาะในแต่ละกลุ่ม มิได้ขยายออกสู่สังคมอันกว้างไกล