Products Unicorn Education Tourism (EN)

Year: 2020 212

PLAY
PDF (TH)
Related articles View All
Card image cap

Awesome Muay Thai

EXPERIENCE REAL MUAY THAI, ONE OF THE MOST UNIQUE MARTIAL ARTS OF THE WORLD THAT CAN ONLY REALLY BE EXPERIENCED IN THAILAND!

Card image cap

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งกุดจอก จังหวัดชัยนาท

ทำความรู้จักและเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนลาวครั่ง ที่เคยมีถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาว จากนั้นจึงมีการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งทุกวันนี้วิถีชีวิตของพวกเขาก็ยังได้รับการสืบทอดมาถึงคนรุ่นหลัง ผ่านตัวอักษร ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีเกษตรกรรม และเ

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดที่แยกตัวจากจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เนื่องจากมีเขตต่อต่อกับประเทศลาว ส่วนทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวก็ไม่น้อยหน้า

Card image cap

อลัง กาญจน์ สุพรรณ เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไกด์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำหนังสือ อลัง กาญจน์ - สุพรรณ เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไกด์ ต่อยอดแคมเปญการท่องเที่ยว “เขาเล่าว่า” กับการเดินทางเพื่อค้นหาว่าสิ่งที่ได้ยินมา จะสู้สิ่งที่ตาสัมผัสหรือไม่ ใน 2 จังหวัดที่รวบรวมความอลังการของธรรมชาติ และสถาป

Card image cap

Amazing Green Route มหัศจรรย์เส้นทางสีเขียว เรียนรู้วิถีชุมชน

เส้นทางท่องเที่ยวสีเขียวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ 7 Greens ที่จะพานักท่องเที่ยวออกเดินทางไปสัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี รวมไปถึงเส้นทางตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน หรือเจ้าบ้านที่ใส่ใจในการรักษาสิ่งแวด