Products Unicorn Sport Tourism (EN)

Year: 2020 138

PLAY
PDF (TH)
Related articles View All
Card image cap

Green Hotels & Resorts

The Tourism Authority of Thailand (TAT) is aware of the effects of global warming, and has been supporting the operation of green hotels around the country. TAT, in cooperation with the Green Leaf Foundation and Red Mango Company Limited, has published Gr

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดมหาสารคาม

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม นอกจากแหล่งท่องเที่ยวสำตัญ กรรชมกูต่างๆ รวมถึงการไปนมัสการพระธาตุนาดูน มหาสารคามยังถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมทางด้านวิชาการของภาคอีสาน เนื่องจากมีศูนย์วิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ไม

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดสมุทรปราการ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆที่โดดเด่นในจังหวัดและไม่ควรพลาด เช่น พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ ความสวยงามของเมืองโบราณ ปลาสลิดของดีประจำจังหวัด

Card image cap

Lady Journey เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย สู่วิถีไทย

เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนใน 5 เมืองต้องห้ามพลาด และเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยและประสบการณ์ท่องเที่ยว

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก

เป็นหนังสือรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกที่สมบูรณ์ทั้ง 25 จังหวัด แบ่งเป็น 26 เล่ม โดยเล่มนี้เป็นการบอกกล่าวถึงภาพรวมของภาคกลางและภาคตะวันออกว่ามีสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไร ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ และความเป็นมาทางปร