SHA manual (CN)

Year: 29

PLAY

Related articles View All
Card image cap

เส้นทางจักรยานเชียงแสน

ปั่นจักรยานเที่ยวชมเมืองเชียงรายและเชียงแสน เมืองมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำเส้นทางปั่นจักรยานนี้ขึ้นมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้สัมผัสกับเสน่ห์อันงดงาม โดยแบ่งเส

Card image cap

มหัศจรรย์ 55 เมืองรอง

‘มหัศจรรย์ 55 เมืองรอง’ 55 เมืองที่เคยรู้จักแต่หลายคนอาจยังไม่เคยไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ ซึ่งแค่เพียงท่านออกเดินทางไปก็จะพบว่าบางที่นั้นสวยงามเหมือนหลงเข้าไปในความฝัน...บางที่ก็อัศจรรย์จนเราไม่แน่ใจว่านี่คือสวรรค์หรือพื้นโลก

Card image cap

ASEAN Connectivity

การท่องเที่ยวคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การชักชวนให้ผู้คนออกเดินทางไปสัมผัสกันและกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากจะได้รู้จักที่มาที่ไปของตนเองแล้ว ยังจะได้รู้ว่า เราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แม้จะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ทว่าทั้งเขาและเ