Thailand A Travel : ภาคกลาง

Year: 17

PLAY

Related articles View All
Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดอุทัยธานี

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี พร้อมปูมหลังของจังหวัด ความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเที่ยวชม และกิจกรรมงานประเพณี

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดตราด

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดตราด สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆที่โดดเด่นในจังหวัดและไม่ควรพลาด เมืองยุทธนาวีเกาะช้าง เช่นเกาะช้าง อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ของดีประจำจังหวัด พลอยแดงค่าล

Card image cap

Thailand A Night Delight

Many parts of Thailand do not come alive until after sunset. Whether for dining, dancing, drinking or even browsing the night markets, the country has something to suit absolutely every taste.

Card image cap

๑๐ เส้นทางท่องเที่ยว เลาะเลียบสายน้ำ ยลเสน่ห์แห่งวิถีไทย

เพราะคนไทยและสายน้ำอยู่คู่กันมาช้านาน ยิ่งผูกพันยิ่งเพิ่มเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวทวีคูณ

Card image cap

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

ย้อนอดีต ตามดูปัจจุบัน วิถีชุมชนของชาวบ้านต้นจั่นที่มีความเป็นมามากกว่าสองร้อยปี ก้บวิถีการกิน การอยู่ และภูมิปัญญาที่วันนี้กลายเป็นสินค้าโอทอปเลื่องชื่อ อย่างผ้าหมักโคลน ตุ๊กตาบาร์โหน ของเล่นพื้นบ้านที่ยังเล่นได้สนุก และเมนูหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนคือ ข้