คู่มือสินค้าการท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ 5 ประเภท

Year: 2564 26

PLAY
Related articles View All
Card image cap

ASEAN World Class Culinary & Heritage Cities

Let's go experience the local lifestyle and beautiful attractions in Thailand-Malaysia tourism route

Card image cap

กินปู ชิมปลา ปลูกป่า หาหอย สอยเหยี่ยว เที่ยวเล

อำเภอปะทิว มีลักษณะพื้นที่แบบเอนลาด มีภูเขาและที่ราบติดชายฝั่งทะเล มีชายหาด อ่าว และลำคลอง จึงเป็นพื้นที่หลบลมให้กับเรือประมง ส่งผลให้ชาวชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งประมงชายฝั่ง และเกษตรกรรม และด้วยความที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และช

Card image cap

Get to Kalasin - Get to Experience Phu Thai

Happy in Kalasin, land of the Northeast culture, nice people and many interesting things to discover in this Province.

Card image cap

Green

Even though globalization and technology provide comfort to our lives, but up to a point you may have to turn back and ask yourself what the value and meaning of a long-lasting life are. By bringing yourself to experience the simple life amidst nature in