เรื่องราวของแผ่นดิน 2 คู่มือประกอบการฝึกอบรม

Year: 2555 50

PLAY
PDF (TH)
เป็นคู่มืออบรมยุวอาสาสมัครนำเที่ยว ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานขององค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อแนะนำในการท่องเที่ยวเพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ไม่ว่าเป็นความสวยงามของธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ความหลากหลายของวัฒนะธรรมและวิถีชีวิตผู้คน ทรัพยากรท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดให้ผู้คนจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างไม่ขาดสาย


เราในฐานะเจ้าของบ้านจึงจำเป็นต้องรู้จักและเข้าใจทรัพยากรท่องเที่ยวอันเป็นมรดาของชาติอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเที่ยวไปสู่ผู้มาเยือนได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับดูแลรักษาอย่างเข้าใจด้วยหัวใจอนุรักษ์ที่แท้จริง


คู่มือประกอบการฝึกอบรมยุวอาสาสมัครนำเที่ยว เล่น 2 “เรื่องราวของแผ่นดิน” เล่มนี้เกิดขึ้นจากความพยายามรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวของทรัพยากรท่องเที่ยวของประเทศไทย เอาไว้ให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีทั้งเรื่องราวของธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทั้งสามประเภทรวมถึงข้อควรปฏิบัติเพื่อให้เยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้เป็นเสมือนทูตการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้ถึงลักษณะและภาพรวมอันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการทำความเข้าใจทรัพยากรท่องเที่ยวของประเทศ

Related articles View All
Card image cap

Thailand Salutes our Tourism Roll of Honour

The Tourism Authority of Thailand recognises the many individuals, organizations and private companies who have been major contributors to the success of the nations tourism industry.

In 1996, The Tourism Authority of Thailand inaugurated the Thail

Card image cap

ผ่ามิติเวลา ตามล่าไดโนเสาร์ภูเวียง<br>A Journey through Time Discover the Lost World of Phu Wiang

เจาะลึกเส้นทางไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น การตามรอยในแหล่งขุดค้น และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง พร้อมข้อมูลที่พักสำหรับนักตามรอยไดโนเสาร์

Discover the Lost World of dinosaurs at Phu Wiang, Khon Kaen Province. Visit Phu Wiang Dinosaur Fossil Exca

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดชลบุรี ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เกาะแก่ง และหาดทรายต่างๆ แต่รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งผจญภัยต่างๆ ให้เลือกทำกิจกรรม

Card image cap

เส้นทางจักรยาน 12 เมืองต้องห้าม ชุมพร ตะลอนเมือง

ประตูสู่ภาคใต้เปิดต้อนรับนักเดินทางที่ไม่เพียงมาสัมผัส “หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้” เสน่ห์ของผืนทรายทอดยาวสุดสายตาเท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างสำหรับนักจักรยาน ด้วยเส้นทางจักรยานยาว ๆ เคล้าเรื่องเล่าอันเก่าแก่ของบ้านเมือง และพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำของพระบาทสมเ