LABOR DAY

Year: 2564 649

PLAY

LABOR DAY

หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า “วันแรงงานแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งในต่างประเทศนั้น มีวันแรงงานแห่งชาติมานานแล้ว เรียกว่า วันเมย์เดย์ (May Day) โดยวันนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลแห่งเกษตรกรรม จึงได้มีพิธีเฉลิมฉลองและบวงสรวง ขอให้พืชผลเจริญงอกงาม  ออกดอกออกผลได้สมบูรณ์ และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งประเพณีนี้ ได้มีการสืบทอดต่อเนื่องมาจวบจนถึงปัจจุบัน

 

ในประเทศไทยเอง เมื่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ขยายตัว ผู้ใช้แรงงานมีมากขึ้น รวมถึงปัญหาแรงงานก็มีตามมา ทำให้ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดสรรและพัฒนาแรงงาน รวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงานของผู้ใช้แรงงาน เพื่อสร้างรากฐานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

 

และต่อมาในปี พ.ศ. 2499 คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงาน ได้จัดประชุมและมีความเห็นตรงกันว่า ควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาตินี้ได้

 

สำหรับวันแรงงานแห่งชาติ ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดทางราชการ ฉะนั้นหน่วยงานราชการยังคงเปิดทำงานตามปกติ ส่วนที่มีการหยุดงานจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนเท่านั้น

 

ดังนั้น “วันแรงงานแห่งชาติ” จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศนั่นเอง

 

Related articles View All
Card image cap

Desirable Wedding in Thailand

Thailand is one of the best wedding destinations in the world. Today organizing a wedding in Thailand can be done easily in all details of planning and managing from start to finish confirming each wedding experience must be fulfilled with many reasons to

Card image cap

9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ นับเป็น กิจกรรมหนึ่งที่คนทุกเพศ ทุกวัยปราถนา การท่องเที่ยว อาจไม่สมบูรณ์ได้ หากทุกคนไม่สามารถ ออกเดินทาง ได้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค อันเนื่องมาจากอุปสรรคที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมทางร่างกาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไท

Card image cap

Travel Content Contest

Travel Content Contest

Card image cap

๑๐ เส้นทางท่องเที่ยว เลาะเลียบสายน้ำ ยลเสน่ห์แห่งวิถีไทย

เพราะคนไทยและสายน้ำอยู่คู่กันมาช้านาน ยิ่งผูกพันยิ่งเพิ่มเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวทวีคูณ