5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

Year: 2564 24

PLAY

5 มิถุนายน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day)

“วันสิ่งแวดล้อมโลก” จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยสิ่งแวดล้อม ณ ที่นี้ หมายถึง ป่าไม้ พื้นดิน ทะเล และระบบนิเวศ หากสิ่งเหล่านี้เสียสมดุลไป แหล่งอาหารของเราก็จะได้รับผลกระทบ รวมไปถึงสัตว์อื่น ๆ บนโลกก็จะใช้ชีวิตลำบาก

 

เมื่อปี พ.ศ. 2515 จึงเกิดการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference on the Human Environment) ที่ประเทศสวีเดน จุดเริ่มต้นในครั้งนั้น ได้รับความร่วมมือจาก 113 ประเทศทั่วโลก และมีผู้สังเกตการณ์ 1,500 คน จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นการลงนามข้อตกลงให้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติที่ประเทศเคนย่า (UNEP : United Nations Environment Programme)

 

โดยให้ทุกประเทศที่เข้าร่วมจัดตั้งหน่วยงานดูแลสิ่งแวดล้อมของตนเอง ซึ่งประเทศไทยได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2518 และได้มีการปรับโครงการในปี พ.ศ. 2535 เป็น 3 หน่วยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ การส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 

ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีการจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ต่างกันออกไป แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ อากาศ ที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารของเรา เราจึงต้องช่วยดูแลให้สิ่งแวดล้อมปลอดภัย เพื่อรักษาไว้ให้คนรุ่นถัดไปในอนาคต 

 

และเนื่องด้วยวันสิ่งแวดล้อมโลกเราจึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่าย ๆ สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา 10 วิธี

1. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก อาทิ ถุงผ้า 

2. แยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถัง

3. ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำที่ไม่จำเป็น

4. เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ

5. นำถุงพลาสติกลับมาใช้ซ้ำ

6. งดการเผาเศษไม้หรือขยะมูลฝอย

7. หมั่นดูแลรักษารถยนต์ให้สะอาด

8. นำขยะสดแปรรูปเป็นปุ๋ย

9. ปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวในบ้าน

10. ใช้กระดาษ 1 แผ่นให้คุ้มค่า

#Activity
Related articles View All
Card image cap

ชวนเธอไปชมดาว ณ บ้านแฝด แห่งสะพานข้ามทะเลน้อย พัทลุง

ชวนเธอไปชมดาว ณ บ้านแฝด แห่งสะพานข้ามทะเลน้อย พัทลุง

Card image cap

ดูทะเลหมอก ฟอกปอด ภูทับเบิก

ดูทะเลหมอก สูดอากาศดีฟอกปอด กลางไร่กะหล่ำปลีสีเขียว “ภูทับเบิก” หน้าฝนชุ่มฉ่ำแบบนี้ ดีต่อใจ

Card image cap

แนะนำ 5 สถานที่ธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี เที่ยวได้ทั้งปี ไม่มีเบื่อ

“กาญจนบุรี” จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ที่สำคัญเที่ยวได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อน หน้าฝนหรือหน้าหนาว สามารถไปเที่ยวได้ไม่มีเบื่อ

Card image cap

Handcraft

Handcrafts are born out of creativity, with attention to detail meticulously paid to every step of the process. This results in products being made full of pride, to pass on the admirable culture and lifestyle worthy of conservation so that they are not l