10 อันดับการท่องเที่ยวยอดนิยม

Year: 2564 35

PLAY

จัด 10 อันดับการท่องเที่ยวยอดนิยม ของเหล่านักท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์

ในปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวมีการจำแนกลักษณะตามแต่ละประเภทและตามกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ซึ่งวันนี้จะมาจัดอันดับรูปแบบการท่องเที่ยวทั้งหมด 10 อันดับให้ทุกคนได้รู้กัน และจะได้รู้ว่าแต่ละคนชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบไหนเป็นพิเศษกันบ้าง

.

อันดับที่ 1 : การท่องเที่ยวเชิงฟาร์มสเตย์และโฮมสเตย์ (Home Stay & Farm Stay) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องการใช้ชีวิตและใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับครอบครัว ด้วยการออกไปพักผ่อนนอนโฮมสเตย์ใช้ชีวิตช้า ๆ อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติอันแสนเงียบสงบ พร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากคนในท้องถิ่น

.

อันดับที่ 2 : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน รักษาสุขภาพกายและเยียวยาหัวใจ เช่น การเที่ยวชมป่าเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ การทำสปา นวดตัวเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า หรือการไปแช่น้ำคลายร้อน เพื่อบำบัดร่างกายให้สดชื่นอีกครั้ง

.

อันดับที่ 3 : การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Travel) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องการออกเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ โดดเด่นไม่เหมือนใคร เพือรับประการณ์ใหม่ ๆ ที่ตื่นเต้น ท้าทาย สนุกสนานและได้รับความทรงจำดี ๆ กลับไป ที่สำคัญต้องมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวด้วย

.

อันดับที่ 4 : การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ เช่น การวิ่งบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การปั่นจักรยานบนเส้นทางวิบาก หรือการดำน้ำดูปะการัง ชมความงามของโลกใต้ท้องทะเล ซึ่งนอกจากการไปท่องเที่ยวแล้ว ยังได้การออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วย

.

อันดับที่ 5 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อศึกษา ชมความงามของธรรมชาติ รวมถึงปลูกจิตสำนักต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวงในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือการไปเดินเส้นทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

.

อันดับที่ 6 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Eco Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติของระบบนิเวศทางทะเล เพื่อศึกษา เรียนรู้ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติของป่าชายเลนวนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

.

อันดับที่ 7 : การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวตามแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อศึกษาและเรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปของสถานที่นั้น ๆ เช่น การเที่ยวชมอุทยานปราสาทเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ การเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นต้น

.

อันดับที่ 8 : การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural And Traditional Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อชมความงดงามและเรียนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีตามพื้นที่ท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น การเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประเพณีวันสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

.

 อันดับที่ 9 : การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตในชนบท (Village Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและซึมซับบรรยากาศความเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะในแต่ละชุมชน

.

อันดับที่ 10 : การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวยังพื้นที่เกษตรกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการสาธิตการเกษตรแบบพอเพียง ที่มีการจัดทำทางเดินบนไร่นา มีจุดถ่ายรูปสวย ๆ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างสนใจและต้องการเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชม 

Related articles View All
Card image cap

Handcraft

Handcrafts are born out of creativity, with attention to detail meticulously paid to every step of the process. This results in products being made full of pride, to pass on the admirable culture and lifestyle worthy of conservation so that they are not l

Card image cap

7 Greens Concept

แนวคิด 7GreensConcept ถือกำเนิดด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางเรียนรู้และก่อเกิดประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมหัวใจที่เคารพต่อวิถีธรรมชาติ วัฒนธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อมร

Card image cap

แกรนด์แคนยอน จังหวัดราชบุรี

Unseen สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ “แกรนด์แคนยอน อ. จอมบึง” แลนด์มาร์กใหม่ จังหวัดราชบุรี