ท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วยหัวใจรับผิดชอบ

Year: 2554 337

PLAY

แนะนำ 10 ข้อปฏิบัติ ฉบับท่องเที่ยว ยุค New Normal ด้วยหัวใจสีเขียว ที่รักษ์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโลก

ในปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ทำให้เหล่าผู้ประกอบการและเหล่านักท่องเที่ยวต่างต้องปฏิบัติตามกฎและมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะต้องรักษาสุขภาพของตนเองแล้ว ควรรักษาและมีความรับผิดชอบที่ดีต่อสถานที่ สิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนเช่นกัน

.

สำหรับการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีและมีความรับผิดชอบในยุค New Normal สามารถปฏิบัติตามข้อแนะนำ 10 ข้อ ได้ดังนี้

.

1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง : เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะควรใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของเชื้อโรคและไวรัสต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่ตนเองและคนรอบข้าง

.

2. พกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ : เมื่อต้องออกเดินทางท่องเที่ยวในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโควิด ควรพกเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้สำหรับทำความสะอาดสิ่งของและมือให้สะอาดอยู่เสมอ

.

3. พกแก้วหรือกระบอกน้ำส่วนตัว : เมื่อต้องเดินทางออกไปท่องเที่ยว ควรพกแก้วหรือกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อลดขยะพลาสติกที่ไม่พึงประสงค์ เช่น แก้วน้ำ ขวดพลาสติก โฟม เนื่องจากเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อย ๆ นอกจากนี้เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของการกิน

.

4. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก : เมื่อต้องออกเดินทางไปนอกบ้าน เพื่อจับจ่ายใช้สอย ควรพกถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าสำหรับใช้บรรจุสิ่งของ เพื่อลดกระบวนการการผลิตพลาสติกและลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก จนก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เพราะมีความคงทน ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่าย หรือหากไม่มีถุงผ้า สามารถนำถุงพลาสติกมาใช้ใส่ของซ้ำได้อีก เพื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่า

.

5. ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู่ : เมื่ออาศัยอยู่ในบ้าน หากน้ำหก มือเปื้อนหรือสิ่งของสกปรก ควรใช้ผ้าเช็ดแทนการใช้กระดาษทิชชู่ เพื่อประหยัดทรัพยากร ลดการตัดไม้ในการนำมาผลิตกระดาษทิชชู่ และประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

.

6. คัดแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งให้ลงถัง : ข้อดีของการคัดแยกขยะ เพื่อช่วยคัดกรองแยกประเภทขยะต่าง ๆ ก่อนส่งต่อไปทำลายหรือบางส่วนที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ได้ใหม่อีกครั้ง อาทิ ขวดน้ำพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก ขวดแก้ว เศษเหล็ก ซึ่งสามารถนำไปผ่านกระบวนการเพื่อหลอมละลายและผลิตกลับมาเป็นสินค้ารีไซเคิลได้ใหม่อีกครั้ง

.

7. ไม่นำวัสดุที่ย่อยสลายยากเข้าเขตอุทยาน แหล่งธรรมชาติและชุมชน : เมื่อต้องเข้าไปเที่ยวในเขตอุทยานธรรมชาติหรือตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ไม่ควรนำวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากเข้าไปในพื้นที่ อาทิ ถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก แก้ว ขยะหรือเศษอาหารต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและเน่าเสีย จนเป็นสเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชน

.

8. ทานอาหารให้หมดจาน : เมื่อต้องไปทานอาหารทุกประเภท ไม่ว่าจะอาหารจานเดียว กับข้าวหลายจาน หรือบุพเฟ่ต์ สิ่งที่ต้องทำคือ การตักและสั่งอาหารมาในปริมาณที่พอดีและเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อไม่สร้างขยะหรือสิ่งปฏิกูลอันส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด

.

9. รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรอง : เมื่อต้องเดินทางท่องเที่ยวทั้งในระยะใกล้และไกล ควรเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง รวมถึงเช็คไส้กรองของเสียที่สะสมมานาน เพื่อป้องกันการเกิดควันดำจากท่อไอเสียรถ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ

.

10. หากเดินทางในระยะสั้น ควรเดินหรือใช้จักรยาน : เมื่อต้องเดินทางไปในระยะทางที่สั้น ไม่เกิน 1-3 กิโลเมตร ควรใช้การเดินเท้าหรือใช้จักรยานแทนการใช้พาหนะที่ต้องมีการสิ้นเปลืองน้ำมัน เพื่อรักษาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งเพื่อลดปัญหามลภาวะอากาศที่เป็นพิษอีกด้วย รวมถึงเพื่อการออกกำลังกายและสุขภาพที่แข็งแรง

#Activity
Related articles View All
Card image cap

นาขั้นบันไดสวยสุดในเมืองไทย ป่าบงเปียง เชียงใหม่

แนะนำสถานที่พักผ่อนกลางธรรมชาติ มาใช้ชีวิต Slow Life ณ กระท่อมปลายนา มองวิวภูเขาและทุ่งนาขั้นบันไดสวย !!!

Card image cap

Ko Mak The Heritage of the Sea

The history of Ko Mak has a connection to many important events in Thai history. In 1893, during the reign of King Chulalongkorn (King Rama V the Great), France took over Chanthaburi province and other lands on the left bank of the Mekong River. In 1904 t

Card image cap

Save the date for Instagrammable 13 Free Diving Spot that you won't get enough off!

Save the date for 13 freediving spots capturing the chicest and coolest photos that once is not enough. Get ready for an adventure to the Andaman sea and the gulf of Thailand.🌊 .

Card image cap

BCG & Happy Model Amazing Destination

Experience Nature, Preserve the Environment, Travel Responsibly, And Nature will Protect US

Card image cap

River Kwai Jungle Rafts

นอนแพ เล่นน้ำ ชมธรรมชาติที่เมืองกาญจน์ River Kwai Jungle Rafts