ท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วยหัวใจรับผิดชอบ

Year: 2554 133

PLAY

แนะนำ 10 ข้อปฏิบัติ ฉบับท่องเที่ยว ยุค New Normal ด้วยหัวใจสีเขียว ที่รักษ์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโลก

ในปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ทำให้เหล่าผู้ประกอบการและเหล่านักท่องเที่ยวต่างต้องปฏิบัติตามกฎและมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะต้องรักษาสุขภาพของตนเองแล้ว ควรรักษาและมีความรับผิดชอบที่ดีต่อสถานที่ สิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนเช่นกัน

.

สำหรับการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีและมีความรับผิดชอบในยุค New Normal สามารถปฏิบัติตามข้อแนะนำ 10 ข้อ ได้ดังนี้

.

1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง : เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะควรใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของเชื้อโรคและไวรัสต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่ตนเองและคนรอบข้าง

.

2. พกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ : เมื่อต้องออกเดินทางท่องเที่ยวในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโควิด ควรพกเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้สำหรับทำความสะอาดสิ่งของและมือให้สะอาดอยู่เสมอ

.

3. พกแก้วหรือกระบอกน้ำส่วนตัว : เมื่อต้องเดินทางออกไปท่องเที่ยว ควรพกแก้วหรือกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อลดขยะพลาสติกที่ไม่พึงประสงค์ เช่น แก้วน้ำ ขวดพลาสติก โฟม เนื่องจากเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อย ๆ นอกจากนี้เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของการกิน

.

4. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก : เมื่อต้องออกเดินทางไปนอกบ้าน เพื่อจับจ่ายใช้สอย ควรพกถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าสำหรับใช้บรรจุสิ่งของ เพื่อลดกระบวนการการผลิตพลาสติกและลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก จนก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เพราะมีความคงทน ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่าย หรือหากไม่มีถุงผ้า สามารถนำถุงพลาสติกมาใช้ใส่ของซ้ำได้อีก เพื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่า

.

5. ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู่ : เมื่ออาศัยอยู่ในบ้าน หากน้ำหก มือเปื้อนหรือสิ่งของสกปรก ควรใช้ผ้าเช็ดแทนการใช้กระดาษทิชชู่ เพื่อประหยัดทรัพยากร ลดการตัดไม้ในการนำมาผลิตกระดาษทิชชู่ และประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

.

6. คัดแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งให้ลงถัง : ข้อดีของการคัดแยกขยะ เพื่อช่วยคัดกรองแยกประเภทขยะต่าง ๆ ก่อนส่งต่อไปทำลายหรือบางส่วนที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ได้ใหม่อีกครั้ง อาทิ ขวดน้ำพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก ขวดแก้ว เศษเหล็ก ซึ่งสามารถนำไปผ่านกระบวนการเพื่อหลอมละลายและผลิตกลับมาเป็นสินค้ารีไซเคิลได้ใหม่อีกครั้ง

.

7. ไม่นำวัสดุที่ย่อยสลายยากเข้าเขตอุทยาน แหล่งธรรมชาติและชุมชน : เมื่อต้องเข้าไปเที่ยวในเขตอุทยานธรรมชาติหรือตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ไม่ควรนำวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากเข้าไปในพื้นที่ อาทิ ถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก แก้ว ขยะหรือเศษอาหารต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและเน่าเสีย จนเป็นสเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชน

.

8. ทานอาหารให้หมดจาน : เมื่อต้องไปทานอาหารทุกประเภท ไม่ว่าจะอาหารจานเดียว กับข้าวหลายจาน หรือบุพเฟ่ต์ สิ่งที่ต้องทำคือ การตักและสั่งอาหารมาในปริมาณที่พอดีและเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อไม่สร้างขยะหรือสิ่งปฏิกูลอันส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด

.

9. รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรอง : เมื่อต้องเดินทางท่องเที่ยวทั้งในระยะใกล้และไกล ควรเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง รวมถึงเช็คไส้กรองของเสียที่สะสมมานาน เพื่อป้องกันการเกิดควันดำจากท่อไอเสียรถ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ

.

10. หากเดินทางในระยะสั้น ควรเดินหรือใช้จักรยาน : เมื่อต้องเดินทางไปในระยะทางที่สั้น ไม่เกิน 1-3 กิโลเมตร ควรใช้การเดินเท้าหรือใช้จักรยานแทนการใช้พาหนะที่ต้องมีการสิ้นเปลืองน้ำมัน เพื่อรักษาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งเพื่อลดปัญหามลภาวะอากาศที่เป็นพิษอีกด้วย รวมถึงเพื่อการออกกำลังกายและสุขภาพที่แข็งแรง

#Activity
Related articles View All
Card image cap

หลังโควิด รีเฟรชร่างกายที่ไหนดี ?

หลังโควิด - 19 จัดทริปออกเที่ยว รีเฟรชร่างกาย ที่ไหนดี

Card image cap

คีรีวง นครศรีธรรมราช หมู่บ้านอากาศดีสุดในประเทศไทย

พักผ่อน #คีรีวง สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่าย ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติเขียวขจี ในหมู่บ้านอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

Card image cap

Trip Without Car in Chiangmai

เส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน 15 จังหวัด และเส้นทางข้ามภาค 5 เส้นทางทั่วประเทศไทย เพื่อใช้โอกาสนี้เป็นการนำร่องในการสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทยให้เกิดขึ้นได้จริง

Card image cap

ชวนเธอไปชมดาว ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สุโขทัย

ชวนเธอไปชมดาว ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สุโขทัย

Card image cap

ผาแต้ม ดินแดนแห่งอารยธรรม อุบลราชธานี

Unseen ธรรมชาติริมฝั่งโขง ชมสองฝั่งไทย - ลาว ขึ้น #ผาแต้ม ดูแสงแรกยามเช้าก่อนใครในไทย ตามรอยอารยธรรมเก่าแก่กว่า 3,000 ปี !!!